Logo for print

Kartlegging av status, utfordringer og behov vedrørende elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten.

​Bakgrunn og behov

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS utarbeidet en rapport vedrørende elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten. Prosjektet har hatt sitt utspring i KS digitaliseringsstrategi og tilhørende handlingsplan, samt i Helsedirektoratets Nasjonale handlingsplan for e-helse 2014 – 2016.

Stadig flere eldre med et sammensatt sykdomsbilde krever mye av helsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal takle pasienter som raskt skrives ut fra sykehus.

Endrede pasientgrupper gir behov for endringer i tjenestetilbudet også innen omsorgstjenesten. De elektroniske pasientjournalsystemene må understøtte pasienter og helsepersonells behov for oppfølging i henhold til Samhandlingsreformens intensjoner.

Det gis i rapporten en beskrivelse av:

  • Hvordan IKT systemer i omsorgstjenesten fungerer i dag
  • Sentrale utfordringer
  • Fremtidige behov på et overordnet nivå

Tidsplan og milepæler

Oktober 2014

Berørte aktører

KS, kommuner

 

​Fant du det du lette etter?​