Logo for print

Prosjektet har utviklet tjenester som gjør det mulig med sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Disse tjenestene prøves nå ut på utvalgte legekontor i Norge.

​Bakgrunn og behov

Digital dialog er fire tjenester mellom fastlege og pasient som gjør det mulig med sikker kommunikasjon over internett. Tjenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret. Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Forventede gevinster

Høy verdi for pasienten:

 • Mulighet til å initiere og delta i dialog med behandler på egne premisser på foretrukne tidspunkter.

 • Økt Informasjonssikkerhet

 • Økt tilgjengelighet

 • Økt valgfrihet i kontakten med helsetjenesten

 • Økt innsikt i egen helse

 • Mulig bedre behandlingskvalitet og bedret helse

Høy verdi for fastlegen: 

 • Mulighet til bedre pro-aktiv oppfølging av pasienter uten vesentlig beslag på kapasitet.

 • Mulig frigjort tid til andre oppgaver

 • Økt kontroll over arbeidshverdag

Samfunnsmessige gevinster:

 • Spart tid (arbeidstid) til konsultasjoner og reise

 • Byggekloss i e-helse

 • Likhet i fastlegetilbudet

Les mer om fordelene i artikkelen 10 gode grunner til å bruke digital dialog.

Tidsplan og milepæler

Direktoratet for e-helse er i gang med utprøving av tjenestene med et lite antall legekontor og deres pasienter. Utprøvingen utvides i 2016, og innføring starter etter planen samme år.

 
Ønsker du mer informasjon om prosjektet og når du kan tilby dette til dine pasienter? Kontakt Direktoratet for e-helse på e-post: dialogfastlege@ehelse.no

Berørte aktører

Fastlegene, innbygger, EPJ-leverandører, Norsk Helsenett (NHN), HELFO ved 800HELSE og Helsedirektoratet.

Avhengigheter og forutsetninger

 • EPJ-løftet: Digital dialog er et av prosjektene i denne satsningen.

 • EPJ-leverandørene: Prosjektet er avhengig av leveranser i de elektroniske journalsystemene slik at fastlegene kan ta tjenestene i bruk.

 • Norsk Helsenett: For drift av underliggende infrastruktur.

 • Nasjonale komponenter og registre: Tjenestene krever bruk av nasjonale komponenter som Personlig helsearkiv og registre som Adresseregisteret og Fastlegeregisteret.

Risikovurdering

 • Helsepersonell tar ikke løsningen i bruk eller endrer arbeidsprosesser.

 • Innbyggerne tar ikke løsningen i bruk.

Organisering og mandat

Prosjektet er i organisert i Direktoratet for e-helse.

Informasjon om tjenestene til fastleger

Arbeider du på et legekontor og ønsker mer informasjon om hvordan du kan komme i gang? Les mer om digital dialog med fastlegen.

 

​Fant du det du lette etter?​