Logo for print

 

 

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr-trinn-2Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2Prosjektet skal videreutvikle KPR med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.Utredning/forprosjekt
Pasientens legemiddelliste (PLL)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/pasientens-legemiddelliste-pllPasientens legemiddelliste (PLL)Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.Gjennomføring
Legemidler og kjernejournal til PLOhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/legemidler-og-kjernejournal-til-ploLegemidler og kjernejournal til PLODe nasjonale e-helseløsningene e-resept, kjernejournal og Pasientens legemiddelliste skal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste. For å koordinere dette arbeidet ble prosjektet «Legemidler og kjernejournal til PLO» opprettet. Gjennomføring
Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/felles-samarbeidsprogram-for-modernisering-av-folkeregisteret-i-helse-og-omsorgssektoren-mf-helseFelles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019. Gjennomføring
Nasjonal e-helsemonitor (nasjonalt prosjekt)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonal-e-helsemonitor-nasjonalt-prosjektNasjonal e-helsemonitor (nasjonalt prosjekt)Det skal etableres et sett med indikatorer som følger og reflekterer digitaliseringen av helsetjenesten i Norge. Gjennomføring
Digital patologihttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digital-patologiDigital patologiFormålet med prosjektet er å oppnå raskere og riktigere patologidiagnostikk gjennom standardisering, strukturering og effektivisering, fra rekvirering av prøven til svar foreligger. Gjennomføring
Forbedre legemiddelinformasjon og FESThttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/forbedre-legemiddelinformasjon-og-festForbedre legemiddelinformasjon og FESTFormålet med prosjektet er å støtte opp om Statens Legemiddelverks realisering av behov for forbedret legemiddelinformasjon. Gjennomføring
Anskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøkerhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/anskaffe-rammeavtale-for-felles-publiseringslosning-for-metodebokerAnskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøkerNasjonal IKT HF har av de fire helseregionene fått i oppdrag å anskaffe en publiseringstjeneste for enkel publisering av kliniske metodebøker.Gjennomføring
Sentral forskrivningsmodulhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sentral-forskrivningsmodulSentral forskrivningsmodulDirektoratet for e-helse ønsker å etablere mer enhetlig forskrivningsstøtte, understøtte videre utbredelse av e-resept og bidra til økt kvalitet i e-resept. Gjennomføring
Kvalitet i e-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kvalitet-i-e-reseptKvalitet i e-reseptProsjektet ble etablert etter at man hadde fått flere henvendelser om uaktuelle resepter (resepter som skulle vært tilbakekalt), i Reseptformidleren (RF). Gjennomføring
Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fiaProgram Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)Programmet har som hovedmål å bedre elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren gjennom å styrke felles grunnmur for digitale tjenester. Gjennomføring
Helsedataprogrammet (prosjekt)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/helsedataprogrammet-prosjektHelsedataprogrammet (prosjekt)Helsedataprogrammet skal bedre utnyttelsen av og kvaliteten på norske helsedata, for å forenkle innrapportering, uthenting og sammenstilling av helsedata på tvers av registre. Utredning/forprosjekt
Digitale tjenester innenfor kommunal helse og omsorghttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digitale-tjenester-innenfor-kommunal-helse-og-omsorgDigitale tjenester innenfor kommunal helse og omsorgDigitale tjenester innenfor kommunal helse- og omsorgs (DigiHelse) overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner.Gjennomføring
Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlegehttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/pasientsikkerhetsvarsler-til-innbygger-og-fastlegePasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlegeFormålet med prosjektet er å få en direkte og målrettet digital kanal til pasient og fastleger. Utredning/forprosjekt
FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenestenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/fest-for-sykehus-strukturert-legemiddelinformasjon-for-spesialisthelsetjenestenFEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenestenProsjektet skal realisere spesialisthelsetjenestens behov for strukturerte data som er avdekket i SAFEST-prosjektet (NIKT). Gjennomføring
Endring av standard for legemiddelinformasjonhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/endring-av-standard-for-legemiddelinformasjonEndring av standard for legemiddelinformasjonLegemiddelverket foreslår at det blir sett i gang eit arbeid med ISO IDMP som standard for å angi og utveksle legemiddelinformasjon i Noreg. Utredning/forprosjekt
Velg behandlingssted - avtalespesialisterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/velg-behandlingssted-avtalespesialisterVelg behandlingssted - avtalespesialisterProsjektet skal gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-behandlingssted. Utredning/forprosjekt
Spørretjeneste to initiativ - Implementasjon av EPJ av tjenestene Finn pasientens fastlege og Finn pasientens frikortstatushttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sporretjeneste-to-initiativ-implementasjon-av-epj-av-tjenestene-finn-pasientens-fastlege-og-finn-pasientens-frikortstatusSpørretjeneste to initiativ - Implementasjon av EPJ av tjenestene Finn pasientens fastlege og Finn pasientens frikortstatusProsjektet skal implementere to ferdige spørretjenester fra Helfo som bidrar til en enklere hverdag for et stort antall helseaktører.Gjennomføring
Modernisering av Norsk pasientregister (NPR)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/modernisering-av-norsk-pasientregister-nprModernisering av Norsk pasientregister (NPR)Prosjektet skal forenkle rapportering, god datakvalitet og effektive leveransar frå Norsk pasientregister (NPR). Gjennomføring
Fristbrudd fase 2 (FRIDA)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/fristbrudd-fase-2-fridaFristbrudd fase 2 (FRIDA)Prosjektets formål er å sikre effektiv og kvalitetsmessig forvaltning av pasientrettigheter i forbindelse med fristbrudd, i tillegg til å redusere risiko for feil og kostnader ved behandling av fristbruddsaker. Utredning/forprosjekt