Logo for print

​Les rapporten Beslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandør.

Videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen – for mer helhetlige digitale helsetjenester

Ulike styringslinjer gir ulike IKT-prioriteringer. Dette betyr fragmenterte digitale helsetjenester for pasienten. Vi anbefaler å styrke den nasjonale styringsmodellen for e-helse, som består av etablerte forumer der aktører fra ulike deler av helse- og omsorgssektoren samles til felles prioriteringer av hva som bør gjøres.

Nye finansieringsmodeller – for flere og bedre digitale helsetjenester

Digitalisering gir store gevinster, men det krever også betydelige investeringer. Direktoratet for e-helse anbefaler nye finansieringsmodeller der aktører som bruker fellestjenester også bidrar til finansering av utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold. 

Ny organisering – for økt gjennomføringsevne

Nasjonal tjenesteleverandør bør etableres som et statsforetak. Det organisatoriske utgangspunktet bør være Norsk Helsenett SF, med Helse- og omsorgsdepartementet som eier. En viktig del av anbefalingen er også at Direktoratet for e-helse styrker sin rolle som pådriver for helhetlige løsninger. 

Veien videre

Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt vår anbefaling og vil vurdere videre prosess. Hvis anbefalingen får tilslutning, vil det tidligst kunne etableres en nasjonal tjenesteleverandør 1. januar 2020.

Bakgrunn for oppdraget

Direktoratet for e-helse fikk mars 2018 oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for etablering av en nasjonal tjenesteleverandør. Oppdraget følger opp rapportene IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren og Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak fra 2017. 

Sist oppdatert: 4. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​