Logo for print

​Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse (PDF) ble vedtatt av Helsedirektoratets ledergruppe i 2013, og gjelder for perioden 2013-2018.

Viktige mål

Standardiseringsarbeidet bygger opp under målsettinger i Meld. St. 9 (2012-2013) – «Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren» og den tilsvarende utredningen Helsedirektoratet gjennomfører på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Viktige mål for standardiseringsarbeid er:

  • Standarder skal bidra til bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet ved at korrekte og relevante helseopplysninger kan gjøres tilgjengelige og forståelige når helsehjelp ytes, uavhengig av behandlingssted

  • Standarder skal bidra til høy kvalitet på arbeidsprosesser, pasientforløp, samhandling, forskning, statistikk, kvalitetsutvikling, planlegging, styring og finansiering

  • Standarder skal bidra til at helsepersonell og pasienter skal få brukervennlige og funksjonelle verktøy som fremmer kvalitet i alle ledd

  • Standarder skal legge til rette for en koordinert, effektiv innføring/fornyelse av IKT-systemer og legge til rette for et internasjonalt leverandørmarked.

 

Sist oppdatert: 5. desember 2016

​Fant du det du lette etter?​