Logo for print

Nasjonal e-helseportefølje 2018 (PDF)

Møter i 2018

​dato​agenda​referat​presentasjoner
​14. februar

Agenda og saksunderlag NUIT 14.02.18 (PDF)

Vedlegg 3A_sak 4-18 Nasjonal e-helseportefølje NUIT 14.02.18 (PDF)

Vedlegg 3C sak 4-18 Nasjonal e-helseportefølje NUIT 14.02.18 (excel)

​30. mai​Mer informasjon kommer
​21. november​Mer informasjon kommer

 Årshjul for møter i nasjonale utvalg 2018

 

Møter i 2017

​Dato​Agenda​Referatpresentasjoner

​8. mars

Agenda NUIT 08.03.17 (PDF)

Vedlegg NUIT 08.03.17 2c_sak 3-17 (PDF)

Referat NUIT 08.03.17 (PDF)

​31. mai

Agenda og møtedokumenter NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3a sak 16-17 NUIT 31.05.17 (excel)

Vedlegg 3b sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3c sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

Referat NUIT 31.05.17 (PDF)

Presentasjoner NUIT 31.05.17 (PDF)​

Presentasjon NUIT - Finansieringsmodeller (PDF)

 

​22. november

Agenda og møtedokumenter NUIT 22.11.17 (PDF)​Referat NUIT 22.11.17 (PDF)

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom Nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med Nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre

  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Sammensetting

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Deltagere

Virksomhet   Person   E-post​
Direktoratet for e-helseChristine Bergland
Direktør
Leder av NUIT

christine.bergland@ehelse.no

​Helsedirektoratet​Jan Arild Lyngstaad

jan.arild.lyngstad@helsedir.no

KS​​Marit E. Larssenmela@giske.kommune.no
​KSLine Richardsen​

line.richardsen@ks.no

​KS​Wenche P. Dehliwenche.synnøve.pedersen.dehli@kristiansand.kommune.no
​KS​Endre Sandvikendre.sandvik@hel.oslo.kommune.no
​KS​Kari Støfringsdalkari.stofringsdal@flora.kommune.no
​Helse Nord RHFBjørn Nilsen

bjorn.nilsen@helse-nord.no

Helse Vest​ RHF​Erik Hansen

erik.hansen@helse-vest-ikt.no

​Helse Midt-Norge RHFArild Pedersen​

arild.pedersen@helse-midt.no

​Helse Sør-Øst RHFBård Seiersnes

bard.seiersnes@helse-sorost.no

​Helse Sør-Øst RHFUlf Sigurdsen

ulf.e.w.sigurdsen@helse-sorost.no

Folkehelseinstituttet​Roger Schaffer​

roger.schaeffer@fhi.no

Fastlege (utnevnt av Dnlf)​Egil Johannesen

egil.joh@online.no

​Kreftforeningen

​Hallvard Finstad Bergby

halvard.bergby@gmail.com

 

Norsk Helsenett SF (NHN)​Håkon Grimstad

hakon.grimstad@nhn.no

​Nasjonal IKT HF​Gisle Fauskangergisle.fauskanger@nasjonalikt.no
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)​Tor Eidtor.eid@hod.dep.no

Sekretariat/porteføljekontor

 

​virksomhet​person​e-post
​Direktoratet for e-helse​Kristin Bangnasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Sist oppdatert: 14. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​