Logo for print

Møter i 2019

​dato​agenda​referat​presentasjoner
​13. feb

Agenda og møtedokumenter NUIT 13.02.19 (PDF)

​Vedlegg 3B_Samlet rapportering nasjonal e-helseportefølje januar 2019 (PDF)

Vedlegg 3C_Nasjonal e-helseportefølje NUIT 13.02.19 (PDF)

​Referat møte i NUIT 13.02.19 (PDF)

 


Presentasjoner møte i NUIT 13.02.19 (PDF)
​27. mai​Mer informasjon kommer
​19. nov​Mer informasjon kommer

Nasjonal e-helseportefølje 2019 (PDF) 

Møter i 2018

​dato​agenda​referatpresentasjoner
​14. februar

Agenda og saksunderlag NUIT 14.02.18 (PDF)

Vedlegg 3A_sak 4-18 Nasjonal e-helseportefølje NUIT 14.02.18 (PDF)

Vedlegg 3C sak 4-18 Nasjonal e-helseportefølje NUIT 14.02.18 (excel)

Referat NUIT 14.02.18 (PDF)

​Presentasjoner NUIT 14.02.18 (PDF)

​30. maiAgenda og saksunderlag NUIT 30.05.18 (PDF)​Referat NUIT 30.05.18 (PDF)Presentasjoner NUIT 30.05.18 (PDF)
​21. november

Møtedokumenter NUIT 21.11.18 (PDF)

Møte i NUIT 21.11.18 Samlet rapportering nasjonal portefølje oktober 2018 (PDF) 

​Referat NUIT 21.11.18 (PDF)

​Presentasjoner NUIT 21.11.18 (PDF)

Møter i 2017

​Dato​Agenda​Referatpresentasjoner

​8. mars

Agenda NUIT 08.03.17 (PDF)

Vedlegg NUIT 08.03.17 2c_sak 3-17 (PDF)

Referat NUIT 08.03.17 (PDF)

​31. mai

Agenda og møtedokumenter NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3a sak 16-17 NUIT 31.05.17 (excel)

Vedlegg 3b sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3c sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

Referat NUIT 31.05.17 (PDF)

Presentasjoner NUIT 31.05.17 (PDF)​

Presentasjon NUIT - Finansieringsmodeller (PDF)

 

​22. november

Agenda og møtedokumenter NUIT 22.11.17 (PDF)Referat NUIT 22.11.17 (PDF)

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom Nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med Nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert i 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av e-helsestrategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre

  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Sammensetting

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Deltagere

Virksomhet   Person   E-post​
Direktoratet for e-helseChristine Bergland
Direktør
Leder av NUIT

christine.bergland@ehelse.no

​Helsedirektoratet​Jan Arild Lyngstad

jan.arild.lyngstad@helsedir.no

​KSAstrid Øksenvåg

astrid.oksenvag@ks.no

​KS​Wenche P. Dehliwenche.synnøve.pedersen.dehli@kristiansand.kommune.no
​KS​Kari Støfringsdalkari.stofringsdal@flora.kommune.no
​KS​Heidi Slagsvold

heidi.slagsvold@ks.no

​KS
​Helge Garåsen

​ helge.garasen@trondheim.kommune.no

​Oslo kommune
​Runar Nygård
​runar.nygard@hel.oslo.kommune.no 
​Helse Nord RHFBjørn Nilsen

bjorn.nilsen@helse-nord.no

Helse Vest​ RHF​Erik Hansen

erik.hansen@helse-vest-ikt.no

​Helse Midt-Norge RHFPer Olav Skjesol

per.olav.skjesol@helse-midt.no

​Helse Sør-Øst RHFOle Johan Kvanole.johan.kvan@helse-sorost.no
​Helse Sør-Øst RHFRune Simensen
Folkehelseinstituttet​Roger Schaffer​

roger.schaeffer@fhi.no

Fastlege ​Egil Johannesen

egil.joh@online.no

​Kreftforeningen

​Hallvard Finstad Bergby

halvard.bergby@gmail.com

 

Observatør
Norsk Helsenett SF (NHN)

​Rune Kavlie

 

rune.kavlie@nhn.no

 

Observatør
​Nasjonal IKT HF
​Jan Eirik Olsen

jan.eirik.olsen@nasjonalikt.no

Observatør
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
​Tor Eidtor.eid@hod.dep.no

 

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Sist oppdatert: 8. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​