Logo for print

Møter i 2017

​Dato​Agenda​referat​presentasjoner

​31.jan-01.feb

Agenda NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Saksunderlag NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Referat NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Presentasjoner dag 1 NUFA 31.01.17 (PDF)

Presentasjoner dag 2 01.02.17 (PDF)

​26. -27. april

Agenda og møtedokumenter NUFA 26.-27.04.17

Vedlegg:
2A-C sak 11-17 NUFA Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (PDF)

4A sak 13-17 NUFA Prosjektmandat Etablering av nasjonal arkitekturstyring (PDF)

Vedlegg 7A sak 16-17 NUFA Styringsdokument for Helsedataprogrammet
(PDF)

Vedlegg 9A sak 18-17 NUFA Andre gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram (PDF)

​5.sept-6.sept

​1.nov-2.nov

Årshjul for nasjonale utvalg 2017

Årshjul og tidslinje for nasjonale utvalg 2017 (PDF)

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene. 

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er ett av fire strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

 

 

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd vedrørende nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette 

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.

  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).

  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Sammensetting

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.
I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Deltagere

Virksomhet  Person E-post                 
Direktoratet for e-helse

Leder av NUFA:

Inga Nordberg

inga.nordberg@ehelse.no

Folkehelseinstituttet​Marta Ebbingmarta.ebbing@fhi.no
Folkehelseinstituttet​Peter Holmes

peter.holmes@fhi.no

​Helse Midt-Norge RHF​Henrik Sandbu

henrik.andreas.sandbu@helse-midt.no

​Helse Midt-Norge RHF​Per Olav Skjesol​​

per.olav.skjesol@hemit.no​​

​Helse Sør-Øst RHF​Meetali Kakadmeetali.kakad@helse-sorost.no
​Helse Sør-Øst RHFPer Meinich

per.meinich@helse-sorost.no

Helse Vest RHF​​Torgny Neuman​

torgny.neuman@helse-vest-ikt.no

​Helse Nord RHF
​Nasjonal IKT HF​Eivind Kristianseneivind.kristiansen@nasjonalikt.no
​Nasjonal IKT HF​Bente Saltnes Nedrebøbente.saltnes.nedrebo@helse-bergen.no
​KSKirsti Pedersen​​

kirsti.pedersen@hel.oslo.kommune.no

​KS​Ann-Kristin Smilden​

ann-kristin.smilden@baerum.kommune.no

​KS​Grethe Almenninggrethe.almenning@bergen.kommune.no
​KS​Torun Risnestorun.risnes@ks.no
​KSBjørn-Eivind Berge​​

bjorn-eivind.berge@bergen.kommune.no

​KSThor Johannes Bragstad​​

thor.johannes.bragstad@trondheim.kommune.no

​KSEgil Rasmussen​

egr@stavanger.kommune.no

​Fastlege (utnevnt av Dnlf)Torgeir Fjermestad​​

torgeir.fjermestad@trondheim.kommune.no​​

​NHN​​Anders Grimsmo

anders.grimsmo@nhn.no

​​NHN Axel Anders Kvale​​

axel.anders.kvale@nhn.no

Difi​Kjersti Trelsgård

kjersti.trelsgard@difi.no

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)​Arnfinn Aarnesarnfinn.aarnes@ffo.no
​Diabetesforbundet​Ida Trældal Rystadida.rystad@diabetes.no
​Helsedirektoratet​Kirsten Petersen

kirsten.petersen@helsedir.no

Helsedirektoratet​​Thore Thomassen

thore.thomassen@helsedir.no

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

 

Sist oppdatert: 24. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin