Logo for print

Møter i 2017

​Dato​Agenda​referat​presentasjoner

​31.jan-01.feb

​Mer informasjon kommer

​26. april

​Mer informasjon kommer

​5.sept-6.sept

​Mer informasjon kommer

​1.nov-2.nov

​Mer informasjon kommer

Møter i 2016

​DATO​MØTEDOKUMENTERPresentasjoner
3.-4. FEBRUAR

Agenda (PDF)

Saksunderlag dag 1 (PDF)

Saksunderlag dag 2 (PDF)

Vedlegg separat - Administrasjon av pasientforløp - Rapport under arbeid (PDF)

Presentasjoner dag 1 (PDF)

Presentasjoner dag 2 (PDF)

Godkjent referat (PDF)

27.-28. APRIL

Agenda og saksunderlag

Presentasjoner dag 1 (PDF)

Presentasjoner dag 2 (PDF)

Godkjent referat (PDF)

​22. JUNI

Agenda (PDF)

Saksunderlag (PDF)

Vedlegg 2a - Strategi og handlingsplan (PDF)

Vedlegg 2b - Strategi og handlingsplan 2017-2020 (PDF)

Godkjent referat (PDF)

​Presentasjoner (PDF)
14.-15. SEPTEMBER​

Agenda og saksunderlag (PDF)

Godkjent referat (PDF)

Presentasjoner dag 1 (PDF)

Presentasjoner dag 2 (PDF)

Presentasjon sak 61_16 (PDF)

7.-8. DESEMBER​

Agenda (PDF)

Saksunderlag (PDF)

Godkjent referat (PDF)

Presentasjoner dag 1 (PDF)

Presentasjoner dag 2 del 1 (PDF)

Presentasjoner dag 2 del 2 (PDF)

Årshjul møteplan 2017 (Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA):

årshjul_2017.png

Årshjul møteplan 2016 (Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA):

Bilde1.png 

Møter i 2015

​Dato​Møtedokumenter
28.  - 29. JANUAR 2015

Agenda og saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Godkjent referat (PDF)

​6. - 7. MAI 2015

Agenda (PDF)

Saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Godkjent referat (PDF)

​16. - 17. SEPT 2015

Agenda og saksunderlag (PDF)

Presentasjoner (dag 1) (PDF)

Presentasjoner (dag 2 )(PDF)

Godkjent referat (PDF)

​2. - 3. DES 2015

Agenda og saksunderlag (PDF)

Vedlegg rapport PKI (sak 78/15)

Presentasjoner (dag 1) (PDF)

Presentasjoner (dag 2) (PDF)

Godkjent referat (PDF)

Møter i 2014

​Dato​Møtedokumenter
​6. FEBRUAR 2014Møtedokumenter (PDF)
27. MARS 2014Møtedokumenter (PDF)​
​7.-8. MAI 2014Møtedokumenter (PDF) 
18.-19. JUNI​ 2014Møtedokumenter (PDF)​
27. AUGUST 2014Møtedokumenter (PDF)​
22.-23. OKTOBER​ 2014Møtedokumenter (PDF)​

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene. 

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er ett av fire strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

 

 

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd vedrørende nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette 

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.

  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).

  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Sammensetting

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.
I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Deltagere

Virksomhet  Person E-post                 
Direktoratet for e-helse

Leder av NUFA:

Inga Nordberg

inga.nordberg@ehelse.no

Folkehelseinstituttet​Marta Ebbingmarta.ebbing@fhi.no
Folkehelseinstituttet​Peter Holmes

peter.holmes@fhi.no

​Helse Midt-Norge RHF​Henrik Sandbu

henrik.andreas.sandbu@helse-midt.no

​Helse Midt-Norge RHF​Per Olav Skjesol​​

per.olav.skjesol@hemit.no​​

​Helse Sør-Øst RHF​Meetali Kakadmeetali.kakad@helse-sorost.no
​Helse Sør-Øst RHFPer Meinich

per.meinich@helse-sorost.no

Helse Vest RHF​​Torgny Neuman​

torgny.neuman@helse-vest-ikt.no

​Helse Nord RHF
​Nasjonal IKT HF​Eivind Kristianseneivind.kristiansen@nasjonalikt.no
​Nasjonal IKT HF​Bente Saltnes Nedrebøbente.saltnes.nedrebo@helse-bergen.no
​KSKirsti Pedersen​​

kirsti.pedersen@hel.oslo.kommune.no

​KS​Ann-Kristin Smilden​

ann-kristin.smilden@baerum.kommune.no

​KS​Grethe Almenninggrethe.almenning@bergen.kommune.no
​KS​Torun Risnestorun.risnes@ks.no
​KSBjørn-Eivind Berge​​

bjorn-eivind.berge@bergen.kommune.no

​KSThor Johannes Bragstad​​

thor.johannes.bragstad@trondheim.kommune.no

​KSEgil Rasmussen​

egr@stavanger.kommune.no

​Fastlege (utnevnt av Dnlf)Torgeir Fjermestad​​

torgeir.fjermestad@trondheim.kommune.no​​

​NHN​​Anders Grimsmo

anders.grimsmo@nhn.no

​​NHN Axel Anders Kvale​​

axel.anders.kvale@nhn.no

Difi​Helge Banghelge.bang@difi.no
​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)​Arnfinn Aarnesarnfinn.aarnes@ffo.no
​Diabetesforbundet​Ida Trældal Rystadida.rystad@diabetes.no
​Helsedirektoratet​Kirsten Petersen

kirsten.petersen@helsedir.no

Helsedirektoratet​​Thore Thomassen

thore.thomassen@helsedir.no

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

 

Sist oppdatert: 21. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter