Logo for print

Møter i 2019

​dato​agenda​referat​presentasjoner
​30.-31. janAgenda og saksdokumenter NUFA 30.-31.01 (PDF)


​Referat NUFA 30.-31.01.19 (PDF)​Presentasjoner dag 1 NUFA 30.-31.01.19 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 30.-31.01.19 (PDF) ​24.-25. aprilAgenda og saksdokumenter NUFA 24.-25.04.19 (PDF)
​4.-5. sept​Mer informasjon kommer
​6.-7. nov​Mer informasjon kommer

Møter i 2018

​dato ​agenda​referat​presentasjoner
​31.jan-01.feb

​Agenda NUFA 31.01-01.02 (PDF)

Sakspapirer NUFA 31.01-01.02 (PDF)

Vedlegg 5A sak 6-18 NUFA 31.01-01.02 Oppsummert samhandlingsbehov (PDF)

Vedlegg 9A-9B sak 10-18 31.01.-01.02 Underlag til temasesjon strategiprosessen (PDF)

​Referat NUFA 31.01-01.02 (PDF)

Presentasjoner  NUFA 31.01.18 (PDF)

​25.-26. april

Agenda NUFA 25.-26.04.18 (PDF)

Vedlegg 2B_Sak14-18 NUFA 25.-26.04
Én innbygger - én journal Foreløpige konseptbeskrivelser og evaluering (PDF)

Vedlegg 4A_Sak 16-18 NUFA 25.-26.04 Realiseringsstrategi knutepunkt velferdsteknologi (PDF)

​Referat NUFA 25.-26.04.18 (PDF)

Presentasjoner dag 1 NUFA 25.-26.04.18 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 25.-26.04.18 (PDF)

​5.-6. sept

Agenda NUFA 5.-6.09.18 (PDF)

Møtedokumenter NUFA 5.-6.09.18 (PDF)

Vedlegg 6A_Sak 29-18_Målarkitektur for nasjonal dokumentoversikt_NUFA 5.-6.sept18 (PDF)

Vedlegg 8A_Sak 31-18 Nasjonal e-helseportefølje april 2018_NUFA 5.-6.sept18 (PDF)

Vedlegg 10A_Sak 33-18_Prosjektmandat felles klinisk kunnskapsstøtte_NUFA 5.-6.sept18 (PDF)

Referat NUFA 5.-6.09.18 (PDF)

​Presentasjoner dag 1 NUFA 5.-6.09.18 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 5.-6.09.18 (PDF)

Presentasjon 31-18 NUFA 5.-6.9.18 Nasjonal porteføljeprosess (PDF)

​7.-8. nov

Agenda NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Møtedokumenter NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Vedlegg 2-a_Sak 38-18_Nasjonal arkitekturstyring_NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Vedlegg 3_Sak 39-18_NUFA 7.-8.11.18_Plan for utvikling av felles grunnmur (PDF)

Vedlegg 5-a_Sak 41-18_Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022_NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Vedlegg 7_Sak 44-18_NUFA 7.-8.11.18_Helseplattformen (PDF)

Vedlegg 8-a_Sak 45-18_NUFA 7.-8.11.18_Felles plan for EPJ (PDF)

​Referat NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

​Presentasjoner dag 1 NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Presentasjoner dag 2 NUFA 7.-8.11.18 (PDF)

Årshjul for møter i nasjonale utvalg 2018 (PDF)

Møter i 2017

​Dato​Agenda​referatpresentasjoner

​31.jan-01.feb

Agenda NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Saksunderlag NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Referat NUFA 31.01-01.02.17 (PDF)

Presentasjoner dag 1 NUFA 31.01.17 (PDF)

Presentasjoner dag 2 01.02.17 (PDF)

​26. -27. april

Agenda og møtedokumenter NUFA 26.-27.04.17

Vedlegg:
2A-C sak 11-17 NUFA Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (PDF)

4A sak 13-17 NUFA Prosjektmandat Etablering av nasjonal arkitekturstyring (PDF)

Vedlegg 7A sak 16-17 NUFA Styringsdokument for Helsedataprogrammet
(PDF)

Vedlegg 9A sak 18-17 NUFA Andre gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram (PDF)

​Referat NUFA 26.- 27.04.17 (PDF)

​Presentasjoner dag 1 NUFA 26.-27.04.17 (PDF)

Presentasjoner dag 2 26.-27.04.17 (PDF)

5.sept-6.sept

Agenda med toppnotat NUFA 5.-6.sept (PDF)

Møtedokumenter NUFA 5.-6.sept (PDF)

​Referat NUFA 5.-6.sept (PDF)

Presentasjoner NUFA dag 1 5.-6.sept (PDF)

Presentasjoner NUFA dag 2 5.-6.sept (PDF)

​1.nov-2.nov

Agenda med toppnotat NUFA 1.-2. november (PDF)

Vedlegg til sak 36/17-2 Beskrivelse av virksomhetskapabiliteter (PDF)

Referat NUFA 1.-2.november (PDF)

Bakgrunn og formål

Fagutvalget og arkitekturutvalget ble i 2010 etablert som to separate utvalg, men har i praksis fungert som ett utvalg (NUFA) de siste årene. 

Formålet med NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å gi faglige vurderinger og råd som gjelder nasjonal e-helsestrategi, nasjonal e-helseportefølje, nasjonal forvaltningsstyring, og sentrale faglige problemstillinger i utvalgte nasjonale prosjekter. NUFAs råd skal bidra til samordnet og effektiv realisering av pasientens og helse- og omsorgssektorens prioriterte behov.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være faglig rådgiver vedrørende helsefag og arkitektur ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi

Porteføljestyring:

  • Identifisere og vurdere forutsetninger og avhengigheter i nasjonal e-helseportefølje. Gi råd basert på disse i forbindelse med prioritering og oppfølging av nasjonal e-helseportefølje i NUIT og Nasjonalt e-helsestyre

Forvaltningsstyring:

  • Gi råd til produktstyrene for nasjonale løsninger i helsetjenesten angående arkitekturvalg og helsefaglige konsekvenser når produktstyrene eller Direktoratet for e-helse ser behov for dette 

Andre oppgaver:

  • Gi råd til Direktoratet for e-helse vedrørende nasjonale rammer som f.eks. felles referansearkitekturer, infrastruktur, informasjonsmodell, standarder og kodeverk. Rådene skal bidra til IKT-løsninger som understøtter samhandling.

  • Gi råd vedrørende sentrale faglige problemstillinger (helsefag og arkitektur) til utvalgte nasjonale prosjekter (spesielt prosjekter med sterke avhengigheter til andre initiativ).

  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Sammensetting

NUFAs sammensetting skal reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre og NUIT.
I tillegg kan det være særskilte behov for ytterligere representasjon i NUFA for å sikre faglig tyngde innen spesifikke områder. NUFA skal ha representasjon fra både helsefagsiden og arkitektursiden.

Deltagere

Virksomhet  Person E-post                 
Direktoratet for e-helse

Leder av NUFA:

Inga Nordberg

inga.nordberg@ehelse.no

Folkehelseinstituttet​Mohammad Nouri Sharikabad
Mohammad.NouriSharikabad@fhi.no
Folkehelseinstituttet​Peter Holmes

peter.holmes@fhi.no

​Helse Midt-Norge RHF​Kristian Onarheim

kriona-rh@helsemn.no

​Helse Midt-Norge RHF​Per Olav Skjesol​​

per.olav.skjesol@hemit.no​​

​Helse Sør-Øst RHFJon Gupta

jon.gupta@helse-sorost.no

​Helse Sør-Øst RHFPer Meinich

per.meinich@helse-sorost.no

Helse Vest RHF​​Geir Granerud

geir.granerud@helse-vest-ikt.no

​Helse Nord RHF​Randi Brendberg

randi.brendberg@helse-nord.no

​Nasjonal IKT HFTim Papastimoleon.papas@nasjonalikt.no 
​Nasjonal IKT HF​Bente Saltnes Nedrebø

bente.saltnes.nedrebo@nasjonalikt.no

​KSKirsti Pedersen​​

kirsti.pedersen@hel.oslo.kommune.no

​KS​Ann-Kristin Smilden​

ann-kristin.smilden@baerum.kommune.no

​KSHeidi Slagsvold

heidi.slagsvold@ks.no

​KS​Mona Pedersenmona.pedersen@lenvik.kommune.no
​KSBjørn-Eivind Berge​​

bjorn-eivind.berge@bergen.kommune.no

​KSThor Johannes Bragstad​​

thor.johannes.bragstad@trondheim.kommune.no

​KSEgil Rasmussen​

egr@stavanger.kommune.no

​Fastlege (utnevnt av Dnlf)Torgeir Fjermestad​​

torgeir.fjermestad@trondheim.kommune.no​​

​Norsk Helsenett (NHN)​Anders Grimsmo

anders.grimsmo@nhn.no

​Norsk Helsenett (NHN)​Sindre Solem

sindre.solem@nhn.no

Difi​Rune Karlsen

rune.karlsen@difi.no

​Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)​Arnfinn Aarnesarnfinn.aarnes@ffo.no
​Diabetesforbundet​Sverre Ur

sverre.ur@diabetes.no

​Helsedirektoratet​Kirsten Petersen

kirsten.petersen@helsedir.no

Helsedirektoratet​​Thore Thomassen

thore.thomassen@helsedir.no

Observatør ​Helse- og omsorgsdepartementet

​Tor Eid

tor.eid@hod.dep.no

Mandat

Mandat for NUFA (PDF)

 

Sist oppdatert: 12. april 2019

​Fant du det du lette etter?​