Logo for print

Møter i 2018

​dato​agenda​referat​presentasjoner
​14. mars​Mer informasjon kommer
​22. juni​Mer informasjon kommer
​12. september​Mer informasjon kommer
​6. desember​Mer informasjon kommer

Årshjul for møter i nasjonale utvalg 2018

Møter 2017

​Dato​Agenda​ReferatPresentasjoner

​23. jan

Møte i Nasjonalt e-helsestyre 23. januar 2017 - Agenda (PDF)
Ekstraordinært møte
Uten referat

​15.-16.mars

Møte i Nasjonalt e-helsestyre 15.-16. mars 2017 - Agenda og møtedokumenter (PDF​Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 15.-16. mars (PDF)

​22. juni

Møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2017 - Agenda og møtedokumenter (PDF)

Vedlegg 2a_Sak 19-17 - Oppdatert oversikt over nasjonal e-helseportefølje 2017 (xls)

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. juni (PDF)

​13. september

Møte i Nasjonalt e-helsestyre 13. september 2017 - Agenda og møtedokumenter (PDF)​Referat fra møte i Nasjonat e-helsestyre 13. sept 2017 (PDF)
​25. oktoberMøtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 25. oktober 2017 (PDF)Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre 25. okt 2017 (PDF)

​11. desember

Møtedokumenter Nasjonalt e-helsestyre 11. desember 2017 (PDF)

Felles plan neste generasjon PAS-EPJ møte i Nasjonalt e-helsestyre 11.12.17 (PDF)

Felles plan for utrulling av nye tjenester og løsninger møte i Nasjonalt e-helsestyre 11.12.17 (PDF)

Bakgrunn og formål

Nasjonalt e-helsestyre skal:

  • Bidra til at sektoren har relevante, forankrede, forpliktende og realistiske IKT-strategier og mål

  • Bidra til bedre måloppnåelse og raskere gevinstrealisering. Dette oppnås gjennom raskere utvikling og innføring av ny funksjonalitet og nye løsninger. I tillegg vil raskere realisering av endringer og tilpasninger i eksisterende løsninger bidra til dette

  • Bidra til bedre utnyttelse av ressurser og ny teknologi

Oppgaver og ansvar

Strategiprosess:

  • Tilrå nasjonal e-helsestrategi og fireårige handlingsplaner, inkludert virkemidler for å sikre gjennomføring

Andre oppgaver:

  • Behandle store satsingsforslag og IKT-konsekvenser av vedtatt politikk

  • Være styringsgruppe for forprosjekt Én innbygger – én journal

  • Informere og forankre Nasjonalt e-helsestyres innstilling i egne virksomheter og styringslinjer

Representanter i Nasjonalt e-helsestyre

​navn​virksomhet
​Christine Bergland​Direktør
Direktoratet for e-helse
​Bjørn Guldvog​Direktør
Helsedirektoratet
​Camilla Stoltenberg​Direktør
Folkehelseinstituttet (FHI)
​Herlof Nilssen​AD
Helse Vest RHF
​Cathrine M. Lofthus​AD
Helse Sør-Øst RHF
​Stig Slørdahl​AD
Helse Midt-Norge RHF
​Lars Vorland​AD
Helse Nord RHF
​Arild Sundberg​Kommunaldirektør
Oslo kommune
​Nina MevoldKommunaldirektør
Bergen kommune
​Camilla Dunsæd​Rådmann
Kvinesdal kommune
​Kristin W. WielandKommunaldirektør
Bærum kommune
​Inger Østensjø​Områdedirektør
Forskning, innovasjon og digitalisering
KS
​Steffen Sutorius​Direktør
Difi
​Ivar Halvorsen​Fastlege
Oppnevnt av KS
​Anne-Lise Ryel​Generalsekretær
Kreftforeningen
​Lilly Ann ElvestadGeneralsekretær
FFO​

I tillegg har styret to observatører:

Lars Bjørgan Schrøder, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Håkon Grimstad, direktør Norsk Helsenett (NHN)

Bildeoversikt representanter og observatører (PPT)

Mandat

Mandat for Nasjonalt e-helsestyre (PDF)

Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonalt e-helsestyre.
Nasjonalt e-helsestyre vedtar mandat og representanter i NUIT og NUFA.

Sist oppdatert: 7. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​