Logo for print


Møter i 2018

​DATO
MØTEDOKUMENTer​REFERAT
​20. april

Møtedokument Nasjonal arena for samhandling 20.04.18 Nasjonal porteføljestyringsprosess kort status (PDF)

Møtedokument Nasjonal arena for samhandling 20.04.18 Strategiprosess og strategisk gap-analyse (PDF)

Referat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner 20.04.18 (PDF)

​17. september

Møtedokument Nasjonal arena for samhandling 17.09.18 Nasjonal e-helse monitor - Status på utvalgte e-helse løsninger (PDF)

Møtedokument Nasjonal arena for samhandling 17.09.18 Nasjonal porteføljestyringsprosess (PDF)

Møtedokument Nasjonal arena for samhandling 17.09.18 Prosess for revidering av nasjonal e-helsestrategi (PDF)

Referat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner 17.09.18 (PDF)

Føremål

Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonar skal legge til rette for at desse får moglegheit til å gje råd og fremje sine synspunkt på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalde sentrale problemstillingar i nasjonale prosjekt.

Arenaen vart etablert i 2016 og skal bidra til koordinert dialog mellom Direktoratet for e-helse og organisasjonane.

Det blir halde to møte i året. Eit bredt spekter av fag- og interesseorganisasjonar er representert.

Mandat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonar (PDF)

Sist oppdatert: 1. november 2018

​Fant du det du lette etter?​