Logo for print

​Møter i 2017

​dato​agenda​møtedokumenter​referat
​6. mars

Agenda  Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner 06.03.17 (PDF)

3.1 Nasjonal e-helsestrategi og produktstrategier møte 06.03.17 (PDF)

3.2 E-helsestrategi og handlingsplan v 0.7 møte 06.03.17 (PDF)

3.3 Produktstrategi e-resept møte 06.03.17 (PDF)

3.4 Produkstrategi kjernejournal møte 06.03.17 (PDF)

4.1 Velferdsteknologi møte 06.03.17 (PDF)

Referat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner 06.03.17 (PDF)

​12. oktober
 ​Referat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner 12.10.17 (PDF)

Formål

Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner skal tilrettelegge for at disse får mulighet til å gi råd og fremme sine synspunkt vedrørende nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalgte sentrale problemstillinger i nasjonale prosjekter.

Arenaen ble etablert i 2016 og skal bidra til koordinert dialog mellom Direktoratet for e-helse og organisasjonene.

Det avholdes to møter i året. Et bredt spekter av fag- og interesseorganisasjoner er representert.

Mandat Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner (PDF)

Direktoratet for e-helse vedtar mandat for Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner.

På sikt er det aktuelt å etablere nasjonale arenaer også med andre aktører.

Sist oppdatert: 5. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​