Logo for print

​Nasjonal styringsmodell for e-helse består av Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget).

Formål

Formålet med Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonalt e-helsestyre er øverste organ i nasjonal styringsmodell og skal være en arena for nasjonal styring og samordning på øverste nivå. Aktørene i helse- og omsorgssektoren er representert med sine toppledere i Nasjonalt e-helsestyre.

NUIT (Prioriteringsutvalget) skal prioritere taktiske og strategiske problemstillinger med representasjon på ledernivå.

NUFA (Fagutvalget) skal gi råd og vurderinger via sin representasjon av sentrale fagpersoner innen helsefag og arkitektur.

Styringsmodell i praksis

NUIT og NUFA skal begge understøtte Nasjonalt e-helsestyre og bidra til at beslutninger og vedtak er basert på godt forankrede underlag, og at topplederne i Nasjonalt e-helsestyre er trygge på de avgjørelser som tas.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner.

Foraene i styringsmodellen er rådgivende overfor Direktoratet for e-helse.

Innretning

Overordnet innretning i de ulike foraene er vist i figuren under.


 
De tre nasjonale foraene skal alle ha en rolle i forbindelse med nasjonal strategi, nasjonal porteføljestyring og nasjonal forvaltningsstyring. De tre prosessene er overordnet skissert i figuren under.

 

Sist oppdatert: 8. februar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin