Logo for print

Nasjonal styringsmodell for e-helse er etablert for å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten (Nasjonal e-helsestrategi 2017 – 2022). 

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er ett av fire strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Siden sektoren består av mange selvstendige aktører, er det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen. 

 
Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.
 
Formål

Formålet med Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA er å nå målene i nasjonal e-helsestrategi, for å ta ut gevinstene av e-helse raskere i helse- og omsorgssektoren.

Nasjonalt e-helsestyre er øverste nivå i nasjonal styringsmodell for e-helse. E-helsestyret samler topplederne i helse- og omsorgsektoren for å samordne og styre e-helseutviklingen i Norge.

NUIT (Prioriteringsutvalget) innstiller årlig prioritering av nasjonal e-helseportefølje. I tillegg gir NUIT råd og anbefalinger i taktiske og strategiske problemstillinger.

NUFA (Fagutvalget) skal gi råd og faglige vurderinger knyttet til e-helse. Utvalget består av fagpersoner innen helsefag og arkitektur, samt brukerrepresentanter.

Slik fungerer styringsmodellen

NUIT og NUFA skal begge understøtte Nasjonalt e-helsestyre ved å bidra til at beslutninger og vedtak er basert på godt forankrede underlag, slik at topplederne i Nasjonalt e-helsestyre er trygge på de avgjørelser som tas.

Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner.

Foraene i styringsmodellen er rådgivende overfor Direktoratet for e-helse.

Sammenheng mellom de nasjonale foraene


 
De tre nasjonale foraene skal alle ha en rolle i arbeidet med nasjonal e-helsestrategi, nasjonal porteføljestyring og nasjonal forvaltningsstyring. Sammenhengen mellom de tre prosessene er overordnet skissert i figuren under.

De nasjonale fora skal involveres i tre hovedprosesser

 

Sist oppdatert: 4. april 2018

​Fant du det du lette etter?​