Logo for print

 

 

Nasjonalt e-helsestyre (NEHS)https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nasjonalt-e-helsestyre-nehsNasjonalt e-helsestyre (NEHS)Nasjonalt e-helsestyre ble etablert i 2016 og skal styrke gjennomføringsevnen av IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten ved nasjonal styring og samordning.888
NUIThttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nuitNUITPrioriteringsutvalget (NUIT) fungerer som strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi, samt prioritering og oppfølging av både nasjonal e-helseportefølje og tilhørende forvaltningsstyring.150
NUFAhttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nufaNUFAFagutvalget (NUFA) er et rådgivende organ for helsefag og arkitektur. NUFA rådgir Direktoratet for e-helse, NUIT og utvalgte nasjonale prosjekter.149

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin