Logo for print

 

 

Nasjonale prosjekterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekterNasjonale prosjekterNasjonal e-helseportefølje inneholder nasjonale prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering i 2017.140
Nasjonal styringsmodellhttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonal-styringsmodellNasjonal styringsmodellNasjonal styringsmodell for e-helse er etablert for å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten.979
Nasjonale utvalghttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalgNasjonale utvalgMer informasjon om de nasjonale utvalgene Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget).141
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonerhttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonal-arena-for-samhandling-med-fag-og-interesseorganisasjonerNasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjonerFag- og interesseorganisasjoner skal ha mulighet til å gi råd og fremme sine synspunkt vedrørende nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, forvaltningsstyring og utvalgte sentrale problemstillinger i nasjonale prosjekter.1316

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin