Logo for print

 

 

Nasjonale prosjekterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekterNasjonale prosjekterNasjonal e-helseportefølje inneholder nasjonale prosjekter som NUIT har innstilt til prioritering for 2016-2017. 140
Nasjonal styringsmodellhttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonal-styringsmodellNasjonal styringsmodellNasjonal styringsmodell for e-helse er etablert for å styrke gjennomføringsevnen av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten.979
Nasjonale utvalghttps://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalgNasjonale utvalgMer informasjon om de nasjonale utvalgene Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget).141

skriv ut del på facebook del på twitter