Logo for print

​Innsatsområdene og tiltakene må sees i sammenheng med det pågående utredningsarbeidet som følger Meld.St. 9 «Én innbygger – én journal».

Handlingsplanen består av to dokumenter:

Innsatsområder

Nasjonal handlingsplan for e-helse angir konkrete tiltak innenfor åtte innsatsområder, jf. figuren under. Innsatsområdene må sees i sammenheng og flere av tiltakene innenfor hvert av områdene har en gjensidig avhengighet.
Meld. St. 9 er grunnlag for tiltak på kort og lang sikt.

Innsatsområdene.JPG 

Sist oppdatert: 8. mai 2017

​Fant du det du lette etter?​