Logo for print

For målgruppe benyttes følgende overordnede virksomhetstyper:

 • Allmennlegetjenesten
 • Ambulansetjenesten
 • AMK-sentraler
 • Apotek
 • Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler
 • Avtalespesialister (spesialister innenfor psykologi, psykiatri og legespesialiteter som har driftsavtale med regionale helseforetak)
 • Bandasjister
 • Fastleger
 • Folkehelseinstituttet
 • HELFO
 • Helseforetak
 • Helsestasjonstjenesten
 • Kommuner
 • Laboratorier 
 • Laboratorier i spesialisthelsetjenesten
 • Legespesialister
 • Legevaktstjeneste
 • Leverandører av programvare for helsesektoren
 • NAV
 • NPR
 • Pleie- og omsorgstjenesten (se merknad)
 • Private laboratorier
 • Private sykehus
 • Reseptformidleren
 • Røntgeninstitutt
 • Skolehelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Statens legemiddelverk
 • Tannhelsetjenesten

For enkelte kravdokument vil målgruppe kunne være angitt ut fra andre kriterier enn virksomhetstype, f.eks. alle virksomheter som er pålagt å melde opplysninger til et bestemt helseregister.
Merk: For det som vanligvis omtales som pleie- og omsorgstjenesten benyttes formuleringen «Virksomheter som tilbyr tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6».

 

Sist oppdatert: 5. januar 2016

​Fant du det du lette etter?​