Logo for print

Meldingene for utleveringsrapportering til de forskjellige aktørene er alle knyttet til melding om utlevering av legemiddel til pasient.

M10 sendes fra utleverer til reseptformidleren ved en utlevering. Meldingen kan da videresendes fra reseptformidleren til rekvirent (M6).

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Motta​

Merknad: Reseptformidleren sender meldingen

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Kravdokument

  • eResept – eResept - Utleveringsrapporter M6, M8, M8.1, M10 og M20

Nyere versjon

Tilgjengelig fra

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin