Logo for print

Meldingene M09-1, M09-2, M09-3 og M09-4 brukes ved ekspedering og utlevering av resepter fra utleverer til kunde. Meldingene fungerer som grensesnitt mellom reseptformidleren og utleverer.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Apotek og bandasjister

​Sende

Merknad: Reseptformidleren mottar meldingen

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Kravdokument

  • eResept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av resept

Tidligere versjoner

Tilgjengelig fra

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin