Logo for print

Meldingene ”Forespørsel om referansenummer” og ”Referansenummer” benyttes av rekvirent for å få tilsendt én eller en serie referansenummer fra reseptformidleren, til bruk i resept der det skal benyttes referansenummer.

Kravdokument

  • eResept – M04.1-2 Referansenummer

Gjeldende versjon

Tilgjengelig fra

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin