Logo for print

​Meldingen ” Individuell søknad om refusjon til HELFO” er knyttet til rekvirents kommunikasjon med HELFO for å søke om at pasient får dekket sine utlegg for varer som ikke er forhåndsgodkjent for refusjon på blå resept.

Prosessen starter med at rekvirent og pasient blir enige om å sende søknad om refusjon til HELFO. Søknaden går via NAVs meldingsmottak. HELFO behandler søknaden, og svarer med M12-melding til legen og vedtaksbrev per post til pasienten.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Sende​

Merknad: HELFO mottar meldingen

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i blåreseptforskriften § 12

Kravdokument

  • eResept –M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO​

Tilgjengelig fra

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin