Logo for print

Det eksisterer allerede en rekke m-Helse-løsninger der mobile enheter, app-basert programvare og bakenforliggende støttetjenester benyttes. Eksempler kan være motivasjonsprogrammer for livsstilsendringer samt støtteverktøy til å leve med diabetes.

I denne sammenheng er det viktig at pasienter og helsepersonell kan være trygge på at verktøyene er sikre i bruk. Dette gjelder særlig der løsningene skal benyttes i forbindelse med behandling og oppfølging av sykdom. Arbeidet med m-Helse/ mobilhelse, inkluderer metoder og rammeverk for standardisering, kvalitetssikring og godkjenning av mobilbaserte verktøy og helse-apper.

Hva m-Helse er

m-Helse handler om mobile helseteknologier. Det er snakk om teknologiske løsninger som vi har med oss, har på oss eller får plassert inne i oss som et ledd i at helsetjenesten skal få tilgang til data om vår helseinformasjon eller for at vi skal kunne kommunisere og samhandle bedre med oss som pasienter eller pårørende. Løsningene kan være tekniske måleinstrumenter av forskjellige slag, smarttelefoner og nettbrett med apper eller annet utstyr koblet til seg.

Norge deltar i WHO

Verdens helseforsamling vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Norge sluttet seg til denne globale målsettingen. En oppfølging av dette er det internasjonale rammeprosjektet for mHealth «Be He@lthy – Be Mobile (PDF)», som med oppstart i 2013 gjennomføres over en 4-årsperiode i regi av WHO (World Health Organization) og ITU (International Telecom Union).

Formålet med prosjektet « Be He@lthy-Be Mobile »

er å benytte mobilbaserte verktøy og helse-applikasjoner (helse-apper) som et ledd i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer. Det etableres nasjonale prosjekter i åtte land. Landene kan delta på ulike måter; utvikle nye løsninger, nasjonal utbredelse av eksisterende løsninger/apper (mWellness, mCessation (røykeslutt), mDiabetes), bistå i etablering av mHealth-prosjekter i andre land, utvikle indikatorer og evalueringsverktøy, standardiseringsarbeid mv.

Hva Norge gjør

Helsedirektoratets planer i «Be He@lthy – Be Mobile» prosjektet er beskrevet i: Project Proposal (BP2)/Governance documentation (BP3 and BP4) for mHealth 1.10.2014.

m-Helse innovasjons “hub” i Norge (PDF). Forslag om hvordan en norsk m-Helse innovasjons hub kan etableres.

Perspectives and scenarios for mHealth (PDF) 

Sist oppdatert: 31. mai 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin