Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

m-Helse handler om mobile helseteknologier som vi har med oss, på oss eller får plassert inne i oss som et ledd i at helsetjenesten skal få tilgang til data om vår helseinformasjon, eller for at vi skal kunne kommunisere og samhandle bedre som pasienter eller pårørende.

Løsningene kan være tekniske måleinstrumenter av forskjellige slag, smarttelefoner og nettbrett med apper eller annet utstyr koblet til seg.

Sikkerhet for m-Helseløsninger

Det eksisterer allerede en rekke m-Helseløsninger der mobile enheter, helseapper og lignende verktøy benyttes. Eksempler kan være motivasjonsprogrammer for livsstilsendringer, samt støtteverktøy til å leve med diabetes.

Det er viktig at pasienter og helsepersonell kan være trygge på at verktøyene er sikre i bruk. Dette gjelder særlig der løsningene skal benyttes i forbindelse med behandling og oppfølging av sykdom. Arbeidet med m-Helse inkluderer metoder og rammeverk for standardisering, kvalitetssikring og godkjenning av mobilbaserte verktøy og helse-apper.

Internasjonalt m-Helseprosjekt

Verdens helseforsamling vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Norge sluttet seg til denne globale målsettingen. En oppfølging av dette er det internasjonale rammeprosjektet for mHealth «Be He@lthy – Be Mobile (PDF)», som med oppstart i 2013 gjennomføres over en 4-årsperiode i regi av WHO (World Health Organization) og ITU (International Telecom Union).

Formålet med prosjektet er å benytte mobilbaserte verktøy og helse-applikasjoner (helse-apper) som et ledd i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer. Det etableres nasjonale prosjekter i åtte land. Landene kan delta på ulike måter; utvikle nye løsninger, nasjonal utbredelse av eksisterende løsninger/apper (mWellness, mCessation (røykeslutt), mDiabetes), bistå i etablering av mHealth-prosjekter i andre land, utvikle indikatorer og evalueringsverktøy, standardiseringsarbeid mv.

Helsedirektoratets planer i «Be He@lthy – Be Mobile» prosjektet er beskrevet i:
Project l (BP2)/Governance documentation (BP3 and BP4) for mHealth (PDF)

Perspectives and scenarios for mHealth - notat fra Helsedirektoratet (PDF) 

Sist oppdatert: 17. september 2017

​Fant du det du lette etter?​