Logo for print

Temaene på møtene vil variere fra orientering om arbeid for sterkere nasjonal styring, koordinering og prioriteringer av nasjonale e-helsetiltak, til pågående prosjekter.

Leverandørmøter Direktoratet for e-helse 2017

​Dato​Tema​Presentasjoner
20.01.2017​Merverdiskapende økosystemer
(for nasjonale e-helseløsninger)

Merverdiskapende økosystem -
API-tilnærming (PDF)

Grunndata (PDF)

Velferdsteknologi (PDF)

Digitale helsetjenester -
helsenorge.no (PDF)

Videoopptak (youtube.com)

​16.02.2017

​Velferdsteknologi (Agenda her)

 

Dialog og samhandling

Leverandørmøtene er en fin anledning for sektoren til å få informasjon om ulike tiltak som er i prosess fremover og på hvilke områder Direktoratet for e-helse vil kunne trenge leverandørbistand.

Sist oppdatert: 2. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin