Logo for print

​Formål

Prosjektet skal utvikle kunnskapsgrunnlaget ved å lage en oversikt over mangfoldet av teknologiske løsninger, slik at Nasjonalt Velferdsteknologiprogram kan gjøre en informert vurdering av vår nasjonale strategi, organisering og tilnærming.

I tillegg skal det avdekkes gode erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i Norge og sammenlignbare land.

Prosjektet skal også studere internasjonal tilnærming til innføring og spredning via både organisatoriske, politiske og strategiske grep, herunder arkitektur og standardisering for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av data.

Relevante initiativ fra EU, Nordisk Ministerråd mv. skal inkluderes.

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2016

​Fant du det du lette etter?​