Logo for print

Krav til tjenestebasert adressering beskriver krav til bruk av tjenestebasert adressering og bruk av HER-id som entydig identifikator ved elektronisk samhandling over Norsk Helsenett.

Standarden beskriver også hvordan de adresseopplysninger som skal inngå i XML-meldingene skal hentes fra Adresseregisteret.

Standarden er i stor grad basert på, og erstatter, følgende to støttedokumenter:

  • Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HISD 1153:2014)

  • Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)

Målgrupper

​anbefalt

​​Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som sender og/eller mottar elektroniske meldinger

Kravdokument

​Nyere versjoner

Denne standarden er revidert og erstattes av:

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin