Logo for print

Referansekatalogen for e-helse

Spørsmål om Referansekatalogen for e-helse og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten, samt andre spørsmål som ikke faller naturlig under meldingshjelp eller kodehjelp sendes til sekretariatet: referansekatalogen@ehelse.no.

Et utvalg av tidligere stilte spørsmål som har blitt besvart av sekretariatet finnes på siden for ofte stilte spørsmål og svar.

Meldingshjelp

Spørsmål om implementering og bruk av nasjonale meldingsstandarder for e-helse, samt rapportering om feil og mangler i e-helsestandarder: meldingshjelp@ehelse.no

Helsefaglige kodeverk

Spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk: kodehjelp@ehelse.no

Norsk laboratoriekodeverk

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk: lab@ehelse.no

Postmottak Direktoratet for e-helse 

Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og øvrige henvendelser: postmottak@ehelse.no

 

Sist oppdatert: 7. april 2017