Logo for print

Ofte stilte spørsmål og svar

Før du tar kontakt så les gjerne ofte stilte spørsmål og svar.

Referansekatalogen for e-helse

Referansekatalogen for e-helse og spørsmål om forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten: referansekatalogen@ehelse.no.

Meldingshjelp

Implementering og bruk av nasjonale meldingsstandarder for e-helse, samt rapportering om feil og mangler i e-helsestandarder: meldingshjelp@ehelse.no

Helsefaglige kodeverk

Koding med helsefaglige kodeverk: kodehjelp@ehelse.no

Norsk laboratoriekodeverk

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk: lab@ehelse.no

Postmottak Direktoratet for e-helse 

Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten og øvrige henvendelser: postmottak@ehelse.no

Sist oppdatert: 14. november 2017