Logo for print
4. DESEMBER

Direktoratet for e-helse

Kl. 13-15

Se møtet direkte her 4. desember fra klokken 13.00 (Youtube).

Nasjonalt velferdsteknologiprogram leverte i oktober en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019, og utprøvingen vil inkludere nye kommuner og nye leverandører av pasientjournalsystemer.

Tirsdag 4. desember kl. 13-15 inviterer Nasjonalt Velferdsteknologiprogram til informasjonsmøte om velferdsteknologisk knutepunkt hos Direktoratet for e-helse.

Prosjektet vil presentere erfaringer med utprøvingen så langt, og hva som planlegges av utprøvingsaktiviteter innen ny anbefaling skal leveres  1. oktober neste år. 

 

Agenda

  • Status og videre planer
  • Erfaringer med utprøvingen så langt
  • Hvorfor er dette arbeidet viktig, og hva trenger vi av hjelp til å få det gjennomført?

Påmelding til lenke under for deltakere som ønsker å være tilstede i møtet i Direktoratet for e-helse.

Påmeldingsfrist: 28. november