Logo for print
1. MARS

Nationaltheatret konferansesenter, Oslo

09.00-12.15

Påmelding og program

Møtet streames her.

I 2019-rapporten har statistikk e-helse, legemiddelområdet, kunstig intelligens, standardisering, informasjonssikkerheit og personvern særleg plass.

Utviklingstrekkrapportane er kjeldegrunnlag i oppfølging av nasjonal strategi for e-helse og strategisk plan.

Første rapport i rekka vart gjeven ut i 2018  "Utviklingstrekk 2018 – relevante drivere og trender" .