Logo for print
2.-3. APRIL

Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo

9-15:30

Kurset gir økt forståelse for trusler, krav og tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. Les mer om kurset.


Kurset er gratis, åpent for alle og passer for:

  • medisinsk-teknisk personell
  • leverandører
  • deg som jobber med IKT, informasjonsikkerhet, personvern, IT-sikkerhet, juss, innkjøp og velferdsteknologi

Kurset er todelt:

  • Dag 1 - grunnleggende del for alt medisinsk-teknisk personell
  • Dag 2 - fordypningsdel for personell med oppgaver knyttet til anskaffelse, drift og installasjon av it-systemer 
Det er mulig å melde seg på bare én av kursdagene.

Kurset tar utgangspunkt i Normens veileder i personvern og informasjonssikkerhet - medisinsk utstyr