Logo for print
9. FEBRUAR

Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1

Bli med på erfaringssamling 9. februar 2018 for å lære av erfaringene fra Larvik kommune om deres fellesanskaffelse av elektroniske medisineringsløsninger, på vegne av flere kommuner.

Larvik kommune, Nasjonalt velferdsteknologiprogram og Leverandørutviklingsprogrammet inviterer sammen til dette møtet for kommuner som skal anskaffe velferdsteknologi. Larvik kommune fikk i 2016 støtte til å stå for en felles anskaffelse, og har siden starten samarbeidet med syv til ni andre kommuner om behovsanalyse, dialog med markedet og utarbeidelse av kravspesifikasjon.

På erfaringsseminaret deles erfaringer fra prosessen og arbeidet som har vært gjort. Her blir det mulighet til å få gode råd og anbefalinger som kan gjenbrukes i tilsvarende prosesser.

Program:

  • Hvorfor anskaffer vi denne typen teknologi – hvilke behov skal vi løse?
  • Hvordan jobber man med tjenesteinnovasjon parallelt med anskaffelsesprosessen?
  • Hvordan kartlegge behov – hva har Larvik kommune og andre aktører gjort?
  • Hvordan dimensjonere anskaffelsen?
  • Hvordan organiserer man arbeidet - i egen kommune og mellom kommunene som samarbeider?
  • Dialog – hvordan gjennomføre det på enklest mulig vis?
  • Arbeidet med konkurransegrunnlaget – hvilke vurderinger la Larvik kommune og andre aktører til grunn for sin måte å gjøre det på? Fordeler og ulemper med denne måten å gjøre det på?
  • Tjeneste
  • Teknisk
  • Fordeler ved å samarbeide med andre.

Møtet holdes i Auditoriet i Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, klokken 10-14.30. Her finner du Direktoratet for e-helse (lenke til kart).

Påmeldingsfrist 5. februar 2018.

Påmelding (lenke til event.berg-hansen.no)

Berg-Hansens eventportal

Møtet blir overført på video på ehelse.no.