Logo for print
15. AUGUST

Clarion Hotel Tyholmen Teaterplassen 2, 4801 Arendal

11-12

Se arrangementet direkte på Youtube.

Samtidig vil helsedata vil være tilgjengelig for kvalitetsforbedring og forskning. Hvordan kan vi møte disse forventningene og mulighetene ved hjelp av en felles satsing på nasjonal e-helse?

Med oss for å diskutere dette har vi:


• Maria Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)
• Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse 
• Christer Mjåset, leder i Ylf - Yngre legers forening
• Wenche Dehli, Direktør helse og omsorg i Kristiansand kommune
• Hilde Tessand, Visepresident i Norsk psykologforening
• Kathrine Myhre, Norway Health Tech
• Sverre Ur, styremedlem i Diabetesforbundet

Diskusjonen ledes av Jon Helge Andersen i Direktoratet for e-helse. 

Fremtidens pasient og problemstillinger vi vil diskutere:

• Hva må vi gjøre for å lykkes med fremtidens pasient?

• Skal pasienten være sjef for egen helse? Hva da med etablert organisering og eksisterende lovverk? 

• Bygger vi med våre nasjonale løsninger en allerede utdatert plattform?