Logo for print
14.-16. AUGUST

Arendalsuka, Arendal

 


Vårt eget arrangement, "Framtidens pasient"Når:
Onsdag 15.08 kl. 11:00-12:00 på på Clarion Tyholmen, Sal A.

Arrangementet vil strømmes direkte på ehelse.no.

Tema:
Framtidens pasienter og helsepersonell forventer enkle og trygge digitale tjenester. Samtidig vil helsedata vil være tilgjengelig for kvalitetsforbedring og forskning.

Hvordan kan vi møte disse forventningene og mulighetene ved hjelp av en felles satsing på nasjonal e-helse?

Bedre helse og mer velferd - Dobbel gevinst med e-helsenæringen


Når:
Tirsdag 14.8 kl. 09:30 - 11:30 på Hill Bar og restaurant

Tema:
Å synliggjøre hvordan en ny helsenæring kan utnytte fortrinnet vi har i våre helsedata.

Arrangør:
IBM og Norway Health Tech.

Fra Direktoratet for e-helse:
"Digitalisering er mer enn teknologi" ved Karl Vestli, divisjonsdirektør Strategi.

Har vi tillit til kunstig intelligens i en helsesammenheng?

Arrangementet i Arendalsukas program

Når:
Tirsdag 14/8 kl. 13:30 - 17:40 på Bankgården.

Tema:
 Kunstig intelligens koblet til helse. Hva er kunstig intelligens, hva betyr det for deg og for utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester?

Arrangør:
 e-Helsealliansen, Sørlandet Sykehus HF, Senter for e-helse/UiA, Digin, Aust-Agder Fylkeskommune, samt Egde Consulting AS

Fra Direktoratet for e-helse:
Christin
e Bergland, Direktør Direktoratet for e-helse holder innlegg 13:45-14:05, debatt er 16:15-17:00.

Helseteknologi og private helseaktører – et nødvendig onde eller en velsignelse fra oven? 


Når:
Onsdag 15.8 kl. 09:00-09:45 på Madam Reiersen, Arendal

Tema:
Hvordan skal vi sikre et økosystem som sørger for en helsesektor som er rustet for fremtiden? Mulighetene er mange, men det gjelder også fallgruvene. 

Arrangør:
KPMG

Fra Direktoratet for e-helse:
Karl Vestli, divisjonsdirektør Strategi deltar.

Helsedata – kjempestore verdier i fremtiden. Hva får vi til i dag? 

Arrangementet i Arendalsukas program

Når:
Onsdag 15. august 2018, kl 15.00 – 16.45 på Thon hotell.

Tema:
Helsedata er et verktøy for alt fra bedre pasientbehandling, verdibaserte løsninger og til å skape arbeidsplasser. I Arendalsuka blir det debatt med sentrale brukere, beslutningstagere og  politikere; hvordan får vi forløst potensialet i helsedata allerede i dag – og i fremtiden?

Arrangør:
Takeda, Novartis, LMI  

Fra Direktoratet for e-helse:
Bodil Rabben, divisjonsdirektør Utvikling deltar.

Fra reaktivt til proaktivt helsevesen 

Arrangementet i Arendalsukas program

Når:
Torsdag 16. aug kl. 13:00-14:00 Castellet i Arendal

Tema:
Ved å analysere tilgjenglige helsedata, sosioøkonomiske faktorer og andre data, kan helsevesenet kartlegge risiko på najsonalt og lokalt nivå, og dermed bidra til et sunnere samfunn. Hva skal til for å flytte fokus fra et reaktivt til et proaktivt helsevesen?

Arrangør:
Cerner, IKT Norge

Fra Direktoratet for e-helse:
Christine Bergland, Direktør Direktoratet for e-helse deltar.

Digitale legetimer skyter fart - Er det riktig behandling? 


Når:
Torsdag 16/8 2018 13:00 - 14:00 på Steenhuset 

Tema:
Er det et signal på at det offentlige helsetilbudet ikke klarer å henge med i svingene, siden nordmenn er villige til å betale for tjenester de ellers kan få hos fastlegen sin?

Arrangør:
Accenture

Fra Direktoratet for e-helse:
Bodil Rabben, divisjonsdirektør Utvikling deltar

Helsenæringen: ny olje eller fata morgana? 


Når:
Torsdag 16. aug kl. 14-15 på Castellet i Arendal

Tema:
IKT-Norge tar debatten om helsenæringen. Hva skal til for å drive frem en innovativ bransje som  bidrar til et bedre og mer effektivt helsevesen?

Arrangør:
IKT-Norge

Fra Direktoratet for e-helse:
Inga Nordberg, divisjonsdirektør Styring og standardisering deltar