Logo for print
22. AUGUST

Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Skøyen, Oslo

08.30-15.00


Om møtet: 

Direktoratet for e-helse inviterer til dialogmøte om e-konsultasjoner med videokommunikasjon/tekst/bilde, jf. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Hensikten er å få innspill fra innovasjonsmiljøer, leverandører og helsepersonell, og innsikt i markedet og mulighetene som ligger i ulike tekniske løsninger. 

Vi er interessert i løsninger som er relevante for fastleger og deres konsultasjoner med pasienter. Samtidig har vi et blikk på hvordan digital kommunikasjon kan brukes for andre deler av helse- og omsorgstjenestene, som kommune og spesialist, både mellom helsepersonell og med pasienter. Det blir mulig å stille spørsmål på e-post underveis. 

Én-til-én kontakt med interessenter

Interesserte aktører kan melde seg på én-til-én-møter for videre dialog på ettermiddagen. Meld til Maiken Sjøttem Sørensen Maiken.Sjottem.Sorensen@ehelse.no i forkant av møtet. 

Agenda:

08.30–10.30
  • Velkommen 
  • Informasjon om oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende utredning av e-konsultasjon v/Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet
  • E-konsultasjoner i pasientens netthelsetjeneste
  • Forventninger og behov fra fastlegene v/ Den norske legeforening, Kjartan Olafsson
  • Spørsmålsrunde/diskusjon 
11.00–15.00 
  • Én-til-én-møter (etter påmelding)

Påmelding

Møtet er åpent for alle interesserte, det er ingen forhåndspåmelding. Møtet vil bli strømmet. Still spørsmål i møtet via e-post på ask@ehelse.no (du kan være anonym om du vil)

Strømming av møtet

Møtet strømmes fra kl. 09.00 – 11.00