Logo for print
17. NOVEMBER

Direktoratet for e-helses lokaler, Verkstedveien 1, Oslo

Kl. 09.00-11.30

Påmelding til leverandørmøte 17. november(Helsedataprogrammet)

Møtet kan også streames her.

Agenda: 

Åpning og velkomst 

Programinformasjon 

  • Helsedataprogrammet og tidslinje
  • Prosjekt Standardisering 
  • Prosjekt Fellestjenester
  • Prosjekt Helseanalyseplattformen 

Tidslinje og leverandørdialog 

  • Informasjon om én-til-én møter
  • Leverandørdrevet Proof of Concept 
  • Anskaffelsesstrategi 
  • Neste leverandørmøte 

Lunsj, mingling og avslutning 


Spørsmål kan stilles fra salen eller ved å sende epost til ask@ehelse.no. Spørsmål via epost vil behandles anonymt med mindre avsender spesifiserer annet. 

Kaffe, te og mineralvann serveres underveis. Etter møtet vil det bli servert lunsj.