Logo for print

 

 

Seminar og lansering av Utviklingstrekkrapport 2019https://ehelse.no/konferanser/seminar-og-lansering-av-utviklingstrekkrapport-2019Seminar og lansering av Utviklingstrekkrapport 2019string;#1.string;#MARSNationaltheatret konferansesenter, Oslo
Møte i Nasjonalt e-helsestyre 22. marshttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nasjonalt-e-helsestyre-22-marsMøte i Nasjonalt e-helsestyre 22. marsstring;#22.string;#MARS
Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personellhttps://ehelse.no/konferanser/kurs-i-informasjonssikkerhet-basert-pa-normen-for-medisinsk-teknisk-personellKurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personellstring;#2.-3.string;#APRILDirektoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo
Møte i NUFA (Fagutvalget) 24.-25. aprilhttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nufa-fagutvalget-24-25-aprilMøte i NUFA (Fagutvalget) 24.-25. aprilstring;#24.-25.string;#APRIL
Møte i Nasjonalt e-helsestyre 10. maihttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nasjonalt-e-helsestyre-10-maiMøte i Nasjonalt e-helsestyre 10. maistring;#10.string;#MAI
Møte i NUIT (Prioriteringsutvalget) 27. maihttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nuit-prioriteringsutvalget-27-maiMøte i NUIT (Prioriteringsutvalget) 27. maistring;#27.string;#MAI
Møte i Nasjonalt e-helsestyre 19. junihttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nasjonalt-e-helsestyre-19-juniMøte i Nasjonalt e-helsestyre 19. junistring;#19.string;#JUNI
Møte i NUFA (Fagutvalget) 6.-7. novemberhttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nufa-fagutvalget-6-7-novemberMøte i NUFA (Fagutvalget) 6.-7. novemberstring;#6.-7.string;#NOVEMBER
Møte i NUIT (Prioriteringsutvalget) 19. novemberhttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nuit-prioriteringsutvalget-19-novemberMøte i NUIT (Prioriteringsutvalget) 19. novemberstring;#19.string;#NOVEMBER
Møte i Nasjonalt e-helsestyre 2. desemberhttps://ehelse.no/konferanser/mote-i-nasjonalt-e-helsestyre-2-desemberMøte i Nasjonalt e-helsestyre 2. desemberstring;#2.string;#DESEMBER