Logo for print

 

 

NUFA (Fagutvalget) 25.-26.04.18https://ehelse.no/konferanser/nufa-fagutvalget-25-260418NUFA (Fagutvalget) 25.-26.04.18string;#25.-26.string;#APRILThon Hotel Arena, Lillestrøm
Seminar: Innføring av GDPR i helse- og omsorgssektoren 26. april 2018https://ehelse.no/konferanser/seminar-innforing-av-gdpr-i-helse-og-omsorgssektoren-26-april-2018Seminar: Innføring av GDPR i helse- og omsorgssektoren 26. april 2018string;#26.string;#APRILAuditoriet 1. etg, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 OSLO
Åpent leverandørmøte: Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/konferanser/apent-leverandormote-helsedataprogrammetÅpent leverandørmøte: Helsedataprogrammetstring;#27.string;#APRILVerkstedveien 1, Oslo - Direktoratet for e-helse
Seminar: Innføring av GDPR i helse- og omsorgssektoren 15. mai 2018https://ehelse.no/konferanser/seminar-innforing-av-gdpr-i-helse-og-omsorgssektoren-15-mai-2018Seminar: Innføring av GDPR i helse- og omsorgssektoren 15. mai 2018string;#15.string;#MAIAuditoriet 1. etg, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 OSLO
NUIT (Prioriteringsutvalget) 30.05.18https://ehelse.no/konferanser/nuit-prioriteringsutvalget-300518NUIT (Prioriteringsutvalget) 30.05.18string;#30.string;#MAIVerkstedveien 1, 0277 Oslo (Direktoratet for e-helse)
Leverandørmøte Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/konferanser/leverandormote-helsedataprogrammetLeverandørmøte Helsedataprogrammetstring;#8.string;#JUNIVerkstedveien 1, 0277 Oslo (Direktoratet for e-helse)
Nasjonalt e-helsestyre 22.06.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-220618Nasjonalt e-helsestyre 22.06.18string;#22.string;#JUNIRadisson Blu Oslo Airport
NUFA (Fagutvalget) 05.-06.09.18https://ehelse.no/konferanser/nufa-fagutvalget-05-060918NUFA (Fagutvalget) 05.-06.09.18string;#5.-6.string;#SEPTEMBERThon Hotel Arena, Lillestrøm
Nasjonalt e-helsestyre 12.09.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-120918Nasjonalt e-helsestyre 12.09.18string;#12.string;#SEPTEMBERRadisson Blu Hotel Bodø
NUFA (Fagutvalget) 07.-08.11.18https://ehelse.no/konferanser/nufa-fagutvalget-07-081118NUFA (Fagutvalget) 07.-08.11.18string;#7.-8.string;#NOVEMBERThon Hotel Arena, Lillestrøm
NUIT (Prioriteringsutvalget) 21.11.18https://ehelse.no/konferanser/nuit-prioriteringsutvalget-211118NUIT (Prioriteringsutvalget) 21.11.18string;#21.string;#NOVEMBERVerkstedveien 1, 0277 Oslo (Direktoratet for e-helse)
Nasjonalt e-helsestyre 06.12.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-061218Nasjonalt e-helsestyre 06.12.18string;#6.string;#DESEMBERRadisson Blu Oslo Airport