Søk

Kontaktinformasjon

Her finner du informasjon om hvor du primært skal henvende deg med spørsmål om helsefaglige kodeverk, DRG-systemet eller ISF-ordningen.

Helsefaglige kodeverk

Alle spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk sender du til kodehjelp@ehelse.no.

Hva kan vi svare på?

Spørsmål om bruk av de medisinske kodeverkene for diagnoser, undersøkelser og behandlinger. For eksempel:

  • regler for valg av koder
  • hvilken kode du skal velge for en bestemt diagnose
  • koder for undersøkelser
  • koder for behandlingsprosedyrer

Unngå personopplysninger. Kodehjelp svarer også på spørsmål om kodeverk på Volven.no.

Hva er vanlig svartid?

Innen tre uker.

Hvem har ansvaret for kodehjelp@ehelse.no?  

Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse. Vi som jobber her er helsepersonell, de fleste leger.

Hvordan sende inn forslag til endring i koder til kodehjelp@ehelse.no?

Ønske om endringer i de helsefaglige kodeverkene.

Norsk laboratoriekodeverk​

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk sender du til lab@ehelse.no.

Finansieringsordninger spesialisthelsetjenesten

Spørsmål om innsatsstyrt finansiering (ISF) (helsedirektoratet.no), DRG-systemet (helsedirektoratet.no) og særkoder (helsedirektoratet.no) sender du til drginfo@helsedir.no.

Hvordan kan jeg gi tilbakemelding på om DRG-gruppen er feil?

DRG-gruppering (diagnoserelaterte grupper) hører til finansieringsordningene. Det er Helsedirektoratet som har ansvar for dette. 

Hvem skal jeg spørre om refusjonskategorier for polikliniske radiologiske undersøkelser?

Takster og regelverk finner du på helfo.no.

Helsedirektoratet forvalter regelverket. Forslag til endringer i refusjonstakster eller regelverk sendes til postmottak@helsedirektoratet.no.

Innrapportering til Norsk pasientregister

Spørsmål om ​dette sender du til helseregistre@helsedir.no.

ATC - Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler

Folkehelseinstituttet: WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (whocc.no)

Søk ATC-koder (whocc.no)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei