Søk

ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

Alle kontakter hos allmennlege blir registrert med en eller flere ICPC-2-koder. Det skal være samsvar mellom innholdet i tekstlig journaldokumentasjon og ICPC-2-kode. Journalen er legenes arbeidsverktøy, og det er nyttig å dokumentere diagnosekoder som en del av de faglige vurderingene. ICPC-2-diagnosekode registreres sammen med annen informasjon i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

ICPC-2 benyttes av andre typer helsepersonell i primærhelsetjenesten, for eksempel av fysioterapeuter og i pleie- og omsorgstjenesten.

Legens regningskort til Helfo skal inneholde minst en ICPC-2-kode. Data fra legens regningskort går til databasen KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner). Refusjonsdata fra KUHR overføres til Kommunalt pasient- og brukerregister. Folkehelseinstituttet bruker data til overvåking av smittsomme sykdommer og i Folkehelseprofiler.

ICPC-2-kode registreres på sykmelding til NAV. Dette gir datagrunnlag for Nasjonal sykefraværsstatistikk inndelt etter ICPC-2-diagnoekoder.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC).

ICPC-2 2020

Det er opprettet to nye koder for covid-19 fra mai 2020:

  • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
  • R992 Covid-19 (bekreftet)

Covid-19-kodene gir bedre overvåkning av pandemien og grunnlag for smittevernstiltak. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning. For NAV vil endringen gi bedre grunnlag for saksbehandling og rett ytelse.

Fra 28. oktober 2020 tas det i bruk en prosesskode for testing av koronavirus:

  • R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve

Kodeveiledning ved test for koronavirus uten undersøkelse eller vurdering

Koronatest av innbygger uten at det samtidig blir gjort en klinisk undersøkelse eller vurdering, skal registreres med R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve.

Denne ICPC-2-koden angir at det er en ren prøvetagning, og vil for eksempel vøre aktuell på en teststasjon eller ved testing på grensen. Bruk av R33 vil bidra til bedre datagrunnlag for å følge koronapandemien. Helfo godkjenner bruk av R33, og innbygger skal ha fritak for egenandel.

Kodeveiledning ved test for koronavirus med undersøkelse eller vurdering

Vanlige konsultasjoner hos lege skal kodes etter gjeldende retningslinjer for koding ved covid-19 angitt under. R33 Mikrobiologisk / immunologisk prøve skal ikke brukes.

For beskrivelse av bekreftet og mistenkt/sannsynlig, se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

For friske smitteutsatte som må i karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA.

I tilfeller hvor pasienten har bekymringer om covid-19 uten at det er mistanke om infeksjon, er riktig kode R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA.

I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om covid-19, bør det kodes med relevant kode som for eksempel R05 Hoste, R07 Nysing/tetthet i nese eller R74 Akutt øvre luftveisinfeksjon.

Vaksinasjon for covid-19

Ved kontakt for vaksinasjon for covid-19 brukes koden:

  • A98 Individforebyggende tiltak

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 20.10.2020
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt - 20.10.2020
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt - 20.10.2020
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt - 20.10.2020
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt - 20.10.2020
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt 04.05.2020
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 2020 - oppdatert 20.10.2020
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 2020 - oppdatert 04.05.2020

ICPC-2B (Beriket) 2020

ICPC-2B (beriket) kodefil(xml) - 20.10.2020

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019
ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018
ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017
Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (Beriket) 2017

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei