Søk

ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

ICPC-2 (International Classification of Primary Care) registreres ved legekonsultasjoner, henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved forskrivning av legemidler som dekkes av folketrygden. ICPC-2 brukes på attester til NAV (for eksempel sykemelding) og i IPLOS-registeret for å gi statistikk i pleie- og omsorgstjenesten.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC). 

ICPC-2B (beriket)

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019
ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018
ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017                                                                             
Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (Beriket)

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei