Søk

ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

ICPC-2 (International Classification of Primary Care) registreres ved legekonsultasjoner, henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved forskrivning av legemidler som dekkes av folketrygden. ICPC-2 brukes på attester til NAV (for eksempel sykemelding) og i IPLOS-registeret for å gi statistikk i pleie- og omsorgstjenesten.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC). 

ICPC-2B (beriket)

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2020

Det er opprettet en ny diagnosekode i ICPC-2 til bruk ved mistenkt eller bekreftet covid-19 (koronavirussykdom) hos pasienter. Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning.

R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet)
Korttekst: Covid-19
Inkluderer: Mistenkt eller bekreftet covid-19
Ekskluderer: Influensa R80
Kriterie: Diagnosen covid-19 skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHIs til enhver tid gjeldende definisjon (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/)
Merk: Der influensasykdom klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80/Influensa benyttes som hoveddiagnosse og R991/covid-19 (mistenkt eller bekreftet) som bidiagnose.

Etter diskusjon i referansegruppen for primærmedisinsk kodeverk i Direktoratet for e-helse har vi kommet fram til at riktig kode ved sykemelding/konsultasjon/kontakt vedrørende covid-19, med unntak av bekreftet/mistenkt koronavirussykdom, skal være:
R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA
Kriterie: Bekymret/engstelig for sykdom i luftveiene uten at sykdom er påvist.

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 06.03.2020
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt 06.03.2020
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt 06.03.2020
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt 06.03.2020
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt 06.03.2020
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt 06.03.2020

ICPC-2B (Beriket)

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) 06.03.2020

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019
ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018
ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017                                                                             
Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (Beriket)

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei