Søk

ICPC-2. Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten benytter ICPC-2 til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

ICPC-2 (International Classification of Primary Care) registreres ved legekonsultasjoner, henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved forskrivning av legemidler som dekkes av folketrygden. ICPC-2 brukes på attester til NAV (for eksempel sykemelding) og i IPLOS-registeret for å gi statistikk i pleie- og omsorgstjenesten.

ICPC-2 eies av World Organization of Family Doctors (Wonca). Direktoratet for e-helse har den norske lisensen og ansvar for oppdateringer.

English version

Direktoratet for e-helse vedlikeholder også nettsiden der den oppdaterte internasjonale utgaven av ICPC-2 (English version, ICPC-2e-English publiseres på vegne av Wonca International Classification Committee (WICC).

ICPC-2 2020

I mars 2020 ble det introdusert ny ICPC-2 kode til bruk i overvåking av covid-19-utbruddet i primærhelsetjenesten, kode R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet).

Erfaring med bruk av koden er at det er ønskelig å skille mellom bekreftet og mistenkt tilfelle.

De nye kodene er:

  • R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
  • R992 Covid-19 (bekreftet)

Årsaken til endringen er blant annet behovet for en bedre overvåkning av pandemien og et bedre grunnlag for smittevernstiltak som for eksempel rask fordeling av smittevernsutstyr til områder med stor smittespredning. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning. For NAV vil endringen gi bedre grunnlag for saksbehandling og rett ytelse.

Kodeveiledning

For beskrivelse av bekreftet og mistenkt/sannsynlig, se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

For friske smitteutsatte som må i karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA.

I tilfeller hvor pasienten har bekymringer om covid-19 uten at det er mistanke om infeksjon, er riktig kode R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA.

I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80 Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om covid-19, bør det kodes med relevant kode som for eksempel R05 Hoste, R07 Nysing/tetthet i nese eller R74 Akutt øvre luftveisinfeksjon.

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt - 04.05.2020
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt 04.05.2020
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt 04.05.2020
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt 04.05.2020
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt 04.05.2020
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt 04.05.2020
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10 2020 - oppdatert 04.05.2020
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 2020 - oppdatert 04.05.2020

ICPC-2B (Beriket) 2020

ICPC-2B (beriket) kodefil(xml) - 04.05.2020

ICPC-2B (beriket) er en ny utvidet versjon av ICPC-2 (PDF). Den nye versjonen er utviklet på bakgrunn av behov for å kunne registrere mer detaljert helseinformasjon i primærhelsetjenesten.

Den er et supplement og ikke obligatorisk i bruk. ICPC-2B tar utgangspunkt i koblingen til ICD-10 (International Classification of Diseases) og legger til alle ICD-10-koder som er mappet til den aktuelle ICPC-2-koden.

ICPC-2 hierarki gir støtte til bruk av ICPC, og inneholder inklusjoner, ekslusjoner, kriterier og referanser til hver ICPC-2-kode.

ICPC-2B (beriket) er et nytt kodeverk fra 2017.

ICPC-2 2019

Koderegister med utvidet termsett (basert på icd-10 mapping).txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister fulltekst uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn uten prosesskoder.txt -17.12.2018
Koderegister 60 tegn med fullstendig sett prosesskoder (til NAV).txt -17.12.2018
Konverteringsfil ICPC-2 til ICD-10.txt - oppdatert 07.10.2019
Konverteringsfil ICD-10 til ICPC-2 - 2019.txt - oppdatert 07.10.2019
ICPC-2 med hierarki - 2019.xml - 17.12.2018
ICPC-2 hierarki (xsd) 28.09.2017
Endringsdokument ICPC-2 2018-2019 (Word) -20.12.2018

ICPC-2B (Beriket) 2017

ICPC-2B (beriket)kodefil (xml) – 28.09.2017

ICPC-2B (beriket) (xsd) – 28.09.2017

Eldre datafiler

Datafilene for 2015 er lik datafilene for 2016 med unntak: ICD-10 til ICPC-2 konverteringsfil (txt)

Ressurser

FinnKode: Søkeverktøy for medisinske koder

E-læringskurs i medisinsk koding

Relatert innhold

ICPC-2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten (PDF)

Kodekort ICPC-2 2004 (PDF)

ICPC-2B (Beriket)(PDF)

Fant du det du lette etter?
Ja Nei