Logo for print

​Gamle KITH-rapporter har fått nye rapportnummer. Innholdet i rapportene er det samme, det er kun identifikatorene som er endret.

​KITH-nrHIS-nr​Tittel​
​01/96HIS 89601:1996​​Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten
​04/99HIS 89904:1999​​​Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus
​15/00HIS 80015:2002​​Medisinske bildesystemer innen radiologi
​11/01HIS 80111:2001​​​Administrativ definisjonskatalog for psykisk helsevern
​17/01

HIS 80117:2002

​Datatyper til bruk ved meldingsutveksling
​15/02HIS ​80215:2002​​Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
26/02:2012​HIS 80226:2006​Epikrise - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​31/02HIS 80231:2002​​Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"
​32/02HIS 80232:2002​​Medisinsk-faglig innhold i epikriser - "Den gode epikrise"
​15/03HIS 80315:2004​​EPJ standardisering - Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren
​16/03HIS 80316:2004​​Introduksjon til kravspesifikasjon: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten
​18/03HIS 80318:2004​​EPJ standardisering - Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten - Teknisk standard for informasjonsinnhold
​22/03HIS 80322:2003​​Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "den gode henvisning"
​26/03HIS 80326:2003​​Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning
​42/03

​HIS 80342:2004

​EPJ standardisering - Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold. Kravspesifikasjon og teknisk standard
​44/03HIS 80344:2004​EPJ standardisering - Generelt journalnotat og fellesfaglig dokumentasjon. Kravspesifikasjon og teknisk standard
​15/04:2012HIS 80415:2012​Applikasjonskvittering - Informasjonsmodel, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk
​05/05HIS 80505:2007​​EPJ standard del 1 - Introduksjon til EPJ standard
​06/05HIS 80506:2007​​EPJ Standard del 2 - Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting
​07/05HIS 80507:2007​​EPJ Standard del 3 - Journalarkitektur og generelt om journalinnhold
​08/05HIS 80508:2007​​EPJ Standard del 4 - Person, organisasjon mv
​10/05HIS 80510:2007​​EPJ Standard - Felles funksjonelle krav
​17/05:2012​HIS 80517:2014​Henvisning - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​01/06HIS 80601:2006​​Standard for hodemelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​03/06HIS 80603:2006​​Standard for dialogmelding - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​02/07HIS 80702:2008​​EPJ standard - Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern
​04/07:2012​HIS 80704:2014​Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​08/07​HIS 80708:2007Kommunikasjon av EPJ-innhold. Løsningsskisse.​
​10/07HIS 80710:2007Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse​
​14/07HISD 80714:2007​​Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema
​15/07HISD 80715:2007​​Veiledning: Prinsipper for utskrift av epikrise
​16/07HISD 80716:2007​Veiledning: Prinsipper for utskrift av henvisning​
​02/08HISD 1156:2008​Teknisk dokumentasjon: Overføring av legemiddelinformasjon
​03/08:2013HIS 80803:2013​Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding
​05/08HIS 80805:2008​​Legeerklæring ved arbeidsuførhet, Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​06/08:2012​HISD 80806:2012​Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp
​08/08​HIS 80808:2008​Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade - Funksjonell kravspesifikasjon
​20/08​HIS 80820:2008​Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade, Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​21/08​HIS 80821:2008​Rekvirering av medisinske tjenester - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​22/08​HIS 80822:2008​Svarrapport av medisinske tjenester - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​03/09​HISD 80903:2009​Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding
​07/09​HIS 80907:2009​Referansearkitektur for  web services sikkerhet i helse- og sosialsektoren
​08/09HIS 80908:2009​Profil for webtjenester i helse- og sosialsektoren
​1001:2010​HIS 1001:2010​Identifikatorer for personer - Syntaks for fødselsnummer, hjelpenummer mv
​1005:2010​HIS 1005:2010​Standardisering og samhandlingsarkitektur
​1022:2010HIS 1022:2010​Forespørsel om fastlege, Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​1023:2010HIS 1023:2010​​Pasientliste, Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​1024:2010HIS 1024:2010​​Forespørsel og svar om egenandel, Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​1029:2011​HIS 1029:2011​Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder
​1031:2011​HIS 1031:2011​EPJ standard - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, Kravspesifikasjon og teknisk standard
​1036:2011HIS 1036:2011​Vedlegg til meldinger
​1037:2011HIS 1037:2011​​Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet
​1038:2011HIS 1038:2011​​HL7v3 implementation guide
​1045:2012HIS 1045:2012​Fødselsepikrise - informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse
​1046:2012HIS 1046:2012​​Fødselsepikrise - Funksjonskrav del 1: Generell del
​1047:2012​HIS 1047:2012​Fødselsepikrise - Funksjonskrav del 2: Sykehussystem
​1048:2012​HIS 1048:2012​Fødselsepikrise - Funksjonskrav del 3: Helsestasjon og legesystem

 

 

Sist oppdatert: 10. november 2016

​Fant du det du lette etter?​