Logo for print

EU/EØS-samarbeidet på e-helse har som målsetting å:

  • Forbedre innbyggernes helse ved å gjøre kritisk informasjon tilgjengelig - på tvers av land om nødvendig. 

  • Øke helsetjenestens kvalitet og tilgjengelighet ved å sette e-helse på den politiske dagsorden, og koordinere landenes politiske, finansielle og tekniske e-helse strategier.

  • Sikre effektive, brukervennlige og bredt aksepterte e-helseløsninger gjennom involvering av helsepersonell og pasienter i strategi, design og implementering.

eHealth Network

I 2011 vedtok EU Pasientrettighetsdirektivet å åpne for at EU/EØS borgere kan søke helsehjelp i andre medlemsstater. Europakommisjonen pekte i den sammenheng også på behovet for IKT-løsninger som kan sikre at relevant helseinformasjon følger pasienten, og at behandlere kan utveksle informasjon og kommunisere på tvers av landegrenser.

I kjølvannet av Pasientrettighetsdirektivet opprettet derfor Europakommisjonen et politisk organ på e-helse – eHealth Network. To ganger i året møtes myndighetsrepresentanter fra medlemslandene for å sikre helhet og sammenheng i landenes utvikling av e-helse. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) representerer Norge som observatør i disse møtene. Direktoratet for e-helse bisitter ved behov.

Kontakt i Helse- og omsorgsdepartementet er Kristian Skauli  (underdirektør)kristian.skauli@hod.dep.no

Informasjon om eHealth Network og arbeidsplanen (2014-2018)

eHealth Joint Action

E-helse er et satsingsområde i EUs tredje helseprogram. I 2015 ble det igangsatt en egen Joint Action på e-helse - Joint action to support the eHealth Network (JASeHN).

JASeHN er en ekspertsammensatt gruppe og skal fungere som et saksforberedende organ for eHealth Network. Det utvikles arbeidspakker på områdene:

  • Interoperability and standardisation

  • Monitoring and assessment

  • Knowledge exchange

  • Global positioning and cooperation

Fra norsk side deltar Direktoratet for e-helse.

Sist oppdatert: 25. april 2017

​Fant du det du lette etter?​