Logo for print

 

 

Nordisk Ministerråd si e-helsegruppehttps://ehelse.no/internasjonalt-samarbeid/nordisk-ministerrad-si-e-helsegruppeNordisk Ministerråd si e-helsegruppeE-helsegruppa i Nordisk Ministerråd blei oppretta i 2004. Gruppa arbeider for eit sterkt nordisk samarbeid og skal bidra til å oppretthalde den internasjonale leiarposisjonen dei nordiske landa har innanfor e-helse. 1687
EU/EØS samarbeid på e-helsehttps://ehelse.no/internasjonalt-samarbeid/eueos-samarbeid-pa-e-helseEU/EØS samarbeid på e-helseEUs første handlingsplan for e-helse vart lansert i 2004. Sidan den gongen har Europakommisjonen utvikla ei lang rekke politiske tiltak for å stimulere til samarbeid rundt e-helse i EU/EØS landa.325

​Fant du det du lette etter?​