Logo for print

​Prosjektbeskrivelse

Det skal fokuseres på både erfaringer og identifiserte nytteeffekter i allerede gjennomførte eksempelstudier.

Målsettingen er å bygge forståelse og kunnskap rundt valg av konsept, anskaffelsesform, samarbeidspartner(e) og kompetansebehov for utvikling av en nasjonal helseanalyseplattform. 

Helseanalyseplattformen

Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger.

Utredning av Helseanalyseplattformen vil gjennomføres som en del av Helsedataprogrammet i løpet av 2017. Ulike teknologiske konsepter skal da utredes og testes, før et hovedkonsept velges og innføres trinnvis gjennom 2018, 2019 og 2020.

Sist oppdatert: 28. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​