Logo for print

​Regjeringen skal i 2019 legge frem en stortingsmelding om helsenæringen.  og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Pådriver for gode e-helseløsninger

Et av Direktoratet for e-helses oppdrag er å fremme sektorens behov og muligheter ved å styre, tilrettelegge for og være pådrivere for gode e-helseløsninger. Det sees som nødvendig at leverandørfunksjonen må endres og at sektorens bestillerrolle må være tydeligere. Hvordan dette samspillet og samarbeidet skal styres, er også helt sentralt for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak sett fra både et helsepolitisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Viktige forutsetninger

Hvordan ser vi på helsenæringens plass som en del av fremtidens helse-Norge? Helsenæringen har et stort potensiale for vekst og kan bli en viktig del av fremtidens helse-Norge, i tett samarbeid med sektoren selv. Hvilke forutsetninger må møtes for fremme slik vekst, og hvordan skal et slikt samarbeid se ut?

Dette er blant spørsmålene Direktoratet for e-helse synes det er viktig å tydeliggjøre i meldingen.

Helsenæringens plass som del av fremtidens helse-Norge - Innspill fra Direktoratet for e-helse til arbeid med kommende stortingsmelding om helsenæringen (PDF)

Bakgrunn for stortingsmelding om helsenæringen.

Sist oppdatert: 16. mai 2018

​Fant du det du lette etter?​