Logo for print

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2017.

​​Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

​Sende

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om ventelister (NPR_ven.docx)

Kontakt