Logo for print

ICF Fullversjon (PDF)

ICF Kortversjon (PDF)

ICF brukerveiledning (PDF)

Utgitt: 01.01.2006

IS-nummer: IS-0354

Type: Kodeverk

 

ICF er særlig egnet til å beskrive funksjoner etter hovedaksene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer. Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene som bestemmer deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål. ICF er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet.


Helsedirektoratet arbeider for at ICF blir den klassifikasjon som skal være grunnlag for offentlige tiltak som bygger på funksjonsvurdering, og at det blir tatt hensyn til dette når spesielle systemer utvikles for funksjonsvurderinger.


Mål

ICF er en klassifikasjon for flere formål, utformet for å brukes i forskjellige fagområder og helsetjenester. ICF skal:

  • utgjøre et systematisk kodeverk for helseinformasjonsystemer
  • være et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser av helse- og helserelaterte tilstander, resultater og årsaksfaktorer
  • være et felles språk for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold som grunnlag for informasjonsutveksling

Bruksområder

ICF kan benyttes som verktøy for:

  • behovsanalyser og planlegging av kliniske tjenester
  • statistikk og planlegging av helse- og sosialtjenester
  • forskning​

Sist oppdatert: 10. mars 2016

​Fant du det du lette etter?​