Logo for print

Generelle forutsetninger:

  • Nettapoteket må drives og eies av et apotek, og ivareta alle krav som gjelder for vanlige apotek. Det betyr at man må tilby et fysisk utsalgssted i tillegg til legemiddelfaglig veiledning m.v.

  • Apoteket må benytte et godkjent apoteksystem for elektroniske resepter (pt. kun Farmapro).

Tekniske krav:

  • For å få tilgang til reseptinformasjon må nettapoteket bruke pålogging fra ID-porten (sikkerhetsnivå 4). Nettapoteket må selv inngå en avtale med DIFI/ID-porten for å kunne tilby dette.

  • Det er utarbeidet dokumentasjon for nettapotek som beskriver hvordan et nettapotek skal kommunisere med Reseptformidleren. Denne må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

  • Å utvikle nettapotek som ivaretar kravene til blant annet sikkerhet krever teknisk ekspertise. Erfaringene så langt er at apotek som er vant med netthandel og har kompetente IT-miljøer bruker 2-3 mnd på utvikling og 1-2 mnd på test og verifikasjon.

  • Direktoratet for e-helse vil i hovedsak bistå med test og godkjenning av nettapotekene før de settes i drift.

Sist oppdatert: 13. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​