Logo for print

Helsedataprogrammets interessenter er involvert gjennom ulike fora som styre, referansegruppe og de ulike arbeidsgruppene som er definert på tvers av prosjektene.

I tillegg vil programmet etablere brukerpaneler for å ivareta involvering fra eksempel pasient- og brukerorganisasjoner.

Møter i Helsedataprogrammet 2018

​dato​agenda​referat​presentasjoner
​15. jan (Referansegruppe)Agenda (PDF)Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 15.01.18 (PDF)
​5. feb (Programstyret)​Mer informasjon kommer
​12. mars (Referansegruppe)​Mer informasjon kommer
​13. april (Programstyret)​Mer informasjon kommer
​1. juni (Referansegruppe)​Mer informasjon kommer
​18. juni (Programstyret)​Mer informasjon kommer

 

Møter i Helsedataprogrammet i 2017

dato​agendareferat​presentasjoner
​21. apr​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 21.04.17 (PDF)​Referat referansegruppe-møte 21.04.17 (PDF)Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 21.04.17 (PDF)
​3.
mai
Programstyremøte agenda Helsedataprogrammet 03.05.17 (PDF)Referat programstyre-møte 03.05.17 (PDF)Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 03.05.17 (PDF)
​29. mai​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 29.05.17 (PDF)​Referat referansegruppe-møte 29.05.17 (PDF) ​Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 29.05.17 (PDF)
15. jun​Programstyremøte agenda Helsedataprogrammet 15.06.17 (PDF)​Referat fra programstyremøte 15.06.17 (PDF)​Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 15.06.2017 (PDF)
​17. aug​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 17.08.17 (PDF)Referat referansegruppemøte 17.08.17 (PDF)​Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 17.08.17 (PDF)
​7.
sep
Programstyremøte agenda Helsedataprpgrammet 07.09.17 (PDF)Referat referansegruppemøte Helsedataprogrammet 07.09.17 (PDF)​Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 07.09.17 (PDF)
​25. sepReferansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 25.09.17 (PDF)Referat referansegruppemøte Helsedataprogrammet 25.09.17 (PDF)Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 25.09.17 (PDF)
​16. oktProgramstyremøte agenda Helsedataprogrammet 16.10.17 (PDF)​Referat programstyremøte Helsedataprogrammet 16.10.17 (PDF)Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 16.10.17 (PDF)
​23. nov​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 23.11.17 (PDF)​Referat referansegruppemøte Helsedataprogrammet 23.11.17 (PDF)​Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 23.11.17 (PDF)
​7.
des
Programstyremøte agenda Helsedataprogrammet 07.12.17 (PDF)Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 07.12.17 (PDF)

 

Programstyre

Programstyret er ansvarlig for å beslutte Helsedataprogrammets styringsdokumentasjon og påse at programmet gjennomføres i henhold til denne. Programstyret skal prioritere tiltakene i programmet, gjøre avgrensninger og følge opp med hensyn til økonomi, kvalitet, risiko og fremdrift i prosjektene.

Medlemmer i programstyret:

​NAVN​VIRKSOMHET
​Christine Bergland​Direktoratet for e-helse
​Bodil Rabben​Direktoratet for e-helse
​Jesper Werdelin Simonsen​Norges forskningsråd
​Gunn Peggy Knudsen​Folkehelseinstituttet (FHI)
​Sissel Husøy​Helsedirektoratet
Olav Røise​Helse Sør-Øst
​Kristin Farestvedt​Helse Vest IKT
​Siv Cathrine Høymork​Helse Nord RHF
​Tristan Rolstad​Bærum kommune
​Line Richardsen​KS
​Pål Romundstad​NTNU
​Ole Alexander Opdalshei​Kreftforeningen
​Torstein Bye​Statistisk sentralbyrå (SSB)
​Håkon Grimstad​Norsk Helsenett SF (NHN)
​Tarje Bjørgum​Abelia
​Kristian Skauli ​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (Observatør
​Arne Lunde​Kunnskapsdepartementet (KD) (Observatør)
​Tommy Due-Løvaas​HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Referansegruppe

Referansegruppen har en rådgivende og forankrende rolle for Helsedataprogrammet.

Faglige vurderinger behandles i referansegruppen før behandling i programstyret. Referansegruppen er en videreføring og utvidelse av arbeidsutvalget i Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP).

REPRESENTANTVIRKSOMHET
​Bodil Rabben​Direktoratet for e-helse
​Rolf Kåre Reed​Norges forskningsråd
​Roger Schäffer​Folkehelseinstituttet (FHI)
​Unn Elisabeth Huse​Helsedirektoratet
​Ann-Kristin Brændvang​Statistisk sentralbyrå (SSB)
​Benedicte Løseth​Bergen kommune
​Hanne Frøyshov​Helse Nord RHF
​Linda Midttun​Helse Midt-Norge RHF
​Bernt Olav Økland​Helse Vest RHF
​Ulf Sigurdsen​Helse Sør-Øst RHF
​Giske Ursin​Kreftregisteret
​Nina Vøllestad​Universitetet i Oslo
​Grethe Tell​Universitetet i Bergen
​Sameline Grimsgaard​Universitetet i Tromsø
​Steinar Krokstad​NTNU
​Ågot Ligaarden​Norsk Helsenett SF (NHN)
​Petter Hurlen​Legeforeningen
​Eva Stensland​Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
​Merete Lyngstad​Sykepleierforbundet
​Vigdis Namtvedt Kvalheim​Norsk senter for forskningsdata (NSD)
​Marit Lie​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (Observatør)
​Hege Landmark-Høyvik​Kunnskapsdepartementet (KD) (Observatør)
​Grete Alhaug​Datatilsynet
(Observatør)
​Jacob Hølen​NEM (Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag)
​Hans Eide​Uninett
​Einar Hovlid​Statens helsetilsyn

Arbeidsgrupper

På tvers av prosjektene etableres det arbeidsgrupper som skal bistå med faglige vurderinger og innspill innen sikkerhet og personvern, forskning, styring og økonomi, registerforvaltning, innrapportering, og innovasjon og næringsutvikling.

Arbeidsgruppene skal fungere gjennom hele programmets levetid, og vil avholde 4-6 møter i året.

Arbeidsgruppe for sikkerhet og personvern

​Representant​virksomhet

​Christine Ask Ottersen

​Direktoratet for e-helse

​Lars Martin Birkeland

​Helsedirektoratet

​Camilla Nervik

​Datatilsynet

​Anne Kjersti Befring

​BigMed

​Åsa L’Abee-Lund

​Folkehelseinstituttet (FHI)

​Tommy Tranvik

​Uninett

​Gunvor Skaar Kulseng

​Norsk Helsenett (NHN)

​Marianne Høgetveit Myhren

​Norsk senter for forskningsdata (NSD)

​Roy Allan Hansen

​Bærum kommune

​Aasta Margrethe Hetland

​Direktoratet for e-helse

​Mona Holsve Ofigsbø

​Direktoratet for e-helse

​Siril Jonassen

​Direktoratet for e-helse

 Arbeidsgruppe for forskning

​Representant​virksomhet

​Kristian Hveem

​NTNU

​Anne Høye

​UIT/UNN/SKDE

​Marianne Klemp

​UiO/FHI

​Kristina Kjærheim

​UiO/Kreftregisteret

​Hans Olav Melberg

​UiO/OUS

​Rolf Terje Lie

​UiB/FHI

​John-Bjarne Hansen

​UiT

Arbeidsgruppe for registerforvaltning

​Representant​virksomhet

​Bjug Bøyum

​FHI

​Heidi Jensberg

​Helsedirektoratet

​Jan Nygård

​Kreftregisteret

​Are Edvardsen

​SKDE

​Inger Njølstad

​UiT

​Gunnar Jårvik

​Nasjonal IKT

​Håkon Torfinn Karlsen

​Statistisk sentralbyrå (SSB)

​Torunn Varmland

​Norsk hjerneslagregister

​Ørnulf Risnes

​Norsk senter for forskningsdata (NSD)

​Aagot Ligarden

​Norsk helsenett (NHN)

Arbeidsgruppe for styring og økonomi

​representant​virksomhet

​Fredrik Hanssen

​Helsedirektoratet

​Erik Sverrbo

​RHF

​Bård Uleberg

​SKDE

​Anne Karin Lindahl

​FHI

​Martha Schei Hynne

​Statens legemiddelverk (SLV)

​Arne Jensen

​Statistisk sentralbyrå (SSB)

​Ida Rashida Khan Bukholm

​Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Arbeidsgruppe for innovasjon og næringsutvikling

​representant​virksomhet

​Christian Jonasson

​NTNU

​Monica Larsen

​NMI

​Knut Allum

​Inven2

​Nard Schreurs

​IKT Norge

Ketil Widerberg

​Oslo Cancer Cluster

​Tarje Bjørgum

​Abelia

​Ninia Johnsen

​Folkehelseinstituttet (FHI)

 

Sist oppdatert: 19. januar 2018

​Fant du det du lette etter?​