Logo for print

Helsedataprogrammets interessenter er involvert gjennom ulike fora som styre, referansegruppe og de ulike arbeidsgruppene som er definert på tvers av prosjektene.

I tillegg vil programmet etablere brukerpaneler for å ivareta involvering fra eksempel pasient- og brukerorganisasjoner.

Møter i Helsedataprogrammet i 2017

dato​agendareferat​presentasjoner
​21. apr​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 21.04.17 (PDF)​Referat referansegruppe-møte 21.04.17 (PDF)Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 21.04.17 (PDF)
​3.
mai
Programstyremøte agenda Helsedataprogrammet 03.05.17 (PDF)Referat programstyre-møte 03.05.17 (PDF)Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 03.05.17 (PDF)
​29. mai​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 29.05.17 (PDF)​Referat referansegruppe-møte 29.05.17 (PDF) ​Presentasjoner referansegruppemøte Helsedataprogrammet 29.05.17 (PDF)
15. jun​Programstyremøte agenda Helsedataprogrammet 15.06.17 (PDF)​Referat fra programstyremøte 15.06.17 (PDF)​Presentasjoner programstyremøtet Helsedataprogrammet 15.06.2017 (PDF)
​17. aug​Referansegruppemøte agenda Helsedataprogrammet 17.08.17 (PDF)
​7.
sep
Referansegruppemøte agenda Helsedataprpgrammet 07.09.17 (PDF)​Presentasjoner programstyremøte Helsedataprogrammet 09.07.17 (PDF)
​25. sep​Referansegruppemøte
​16. okt​Programstyremøte
​23. nov​Referansegruppemøte
​7.
des
​Programstyremøte

 

Programstyre

Programstyret er ansvarlig for å beslutte Helsedataprogrammets styringsdokumentasjon og påse at programmet gjennomføres i henhold til denne. Programstyret skal prioritere tiltakene i programmet, gjøre avgrensninger og følge opp med hensyn til økonomi, kvalitet, risiko og fremdrift i prosjektene.

Medlemmer i programstyret:

​NAVN​VIRKSOMHET
​Christine Bergland​Direktoratet for e-helse
​Bodil Rabben​Direktoratet for e-helse
​Jesper Werdelin Simonsen​Norges forskningsråd
​Gunn Peggy Knudsen​Folkehelseinstituttet (FHI)
​Sissel Husøy​Helsedirektoratet
​Per Morten Sandset​Helse Sør-Øst
​Tristan Rolstad​Bærum kommune
​Gaute Neby​KS
​Pål Romunstad​NTNU
​Ole Alexander Opdalshei​Kreftforeningen
​Torstein Bye​Statistisk sentralbyrå (SSB)
​Roar Olsen​Norsk Helsenett SF (NHN)
​Tarje Bjørgum​Abelia
​Kristian Skauli ​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (Observatør
​Arne Lunde​Kunnskapsdepartementet (KD) (Observatør)

Referansegruppe

Referansegruppen har en rådgivende og forankrende rolle for Helsedataprogrammet.

Faglige vurderinger behandles i referansegruppen før behandling i programstyret. Referansegruppen er en videreføring og utvidelse av arbeidsutvalget i Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP).

REPRESENTANTVIRKSOMHET
​Programdirektør/programleder​Direktoratet for e-helse
​Rolf Kåre Reed​Norges forskningsråd
​Marta Ebbing​Folkehelseinstituttet (FHI)
​Unn Elisabeth Huse​Helsedirektoratet
​Ann-Kristin Brændvang​Statistisk sentralbyrå (SSB)
​Benedicte Løseth​Bergen kommune
​Hanne Frøyshov​Helse Nord RHF
​Linda Midttun​Helse Midt-Norge RHF
​Bernt Olav Økland​Helse Vest RHF
​Ulf Sigurdsen​Helse Sør-Øst RHF
​Giske Ursin​Kreftregisteret
​Nina Vøllestad​Universitetet i Oslo
​Grethe Tell​Universitetet i Bergen
​Sameline Grimsgaard​Universitetet i Tromsø
​Christian Jonasson​NTNU
​Ågot Ligaarden​Norsk Helsenett SF (NHN)
​Petter Hurlen​Legeforeningen
​Eva Stensland​Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
​Merete Lyngstad​Sykepleierforbundet
​Vigdis Namtvedt Kvalheim​Norsk senter for forskningsdata (NSD)
​Marit Lie​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (Observatør)
​Finn-Hugo Markussen​Kunnskapsdepartementet (KD) (Observatør)
​Grete Alhaug​Datatilsynet
(Observatør)

Arbeidsgrupper

På tvers av prosjektene skal det etableres arbeidsgrupper som skal bistå med faglige vurderinger og innspill innen sikkerhet og personvern, forskning, styring og økonomi, registerforvaltning, innrapportering, og innovasjon og næringsutvikling.

Arbeidsgruppene skal fungere gjennom hele programmets levetid, og vil avholde 4-6 møter i året. Medlemmer og mandat er under utarbeidelse.

 

Sist oppdatert: 12. september 2017

​Fant du det du lette etter?​