Logo for print

 

 

Bakgrunn og organisering av Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/bakgrunn-og-organisering-av-helsedataprogrammetBakgrunn og organisering av HelsedataprogrammetMålet for Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen og kvaliteten på helsedataene, forenkle innrapporteringen til de nasjonale helseregistrene og gjøre datahåndteringen sikrere. 1335
Styringsmodell for Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/styringsmodell-for-helsedataprogrammetStyringsmodell for HelsedataprogrammetHelsedataprogrammet er organisert i tre prosjekter under felles programledelse, programeier og et programstyre. 1367
Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformenHelseanalyseplattformenHelseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger.1337
Fellestjenester for helseregistrehttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/fellestjenester-for-helseregistreFellestjenester for helseregistreHelsedataprogrammet skal bidra til å etablere fellestjenester for helseregistrene.1336

​Fant du det du lette etter?​