Logo for print

 

 

Bakgrunn og organisering av Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/bakgrunn-og-organisering-av-helsedataprogrammetBakgrunn og organisering av HelsedataprogrammetMålet for Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen og kvaliteten på helsedataene, forenkle innrapporteringen til de nasjonale helseregistrene og gjøre datahåndteringen sikrere. 1335
Møtekalender for Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/motekalender-for-helsedataprogrammetMøtekalender for HelsedataprogrammetMøter i Helsedataprogrammets programstyre og referansegruppe.1615
Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformenHelseanalyseplattformenHelseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata og andre kilder til helsedata.1337
Fellestjenester for helseregistrehttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/fellestjenester-for-helseregistreFellestjenester for helseregistreFellestjenester for helseregistre skal bidra til forbedret datakvalitet, enklere innrapportering og automatisering av forvaltningen.1336
Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/prosjekt-harmonisering-i-helsedataprogrammetProsjekt Harmonisering i HelsedataprogrammetProsjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet skal gi forskere og andre interessentgrupper enklere tilgang til helsedata, bidra til økt datakvalitet i registrene og mer effektiv registerforvaltning. 1613
Prosjekt Organisasjonsutvikling i Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/prosjekt-organisasjonsutvikling-i-helsedataprogrammetProsjekt Organisasjonsutvikling i HelsedataprogrammetProsjekt Organisasjonsutvikling skal bidra til enklere tilgang til helsedata gjennom å utrede og foreslå organisatoriske modeller for drift og forvaltning av Helsedataprogrammets leveranser. 1614

​Fant du det du lette etter?​