Logo for print

 

 

Bakgrunn og organisering av Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/bakgrunn-og-organisering-av-helsedataprogrammetBakgrunn og organisering av HelsedataprogrammetMålet for Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen og kvaliteten på helsedataene, forenkle innrapporteringen til de nasjonale helseregistrene og gjøre datahåndteringen sikrere. 1335
Styringsmodell for Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/styringsmodell-for-helsedataprogrammetStyringsmodell for HelsedataprogrammetHelsedataprogrammet er organisert i tre prosjekter under felles programledelse; Helseanalyseplattformen, Fellestjenester for helseregistre og prosjekt for Standardisering. 1367
Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformenHelseanalyseplattformenHelseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger.1337
Fellestjenester for helseregistrehttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/fellestjenester-for-helseregistreFellestjenester for helseregistreFellestjenester for helseregistre skal bidra til forbedret datakvalitet, enklere innrapportering og automatisering av forvaltningen.1336
Prosjekt Standardisering i Helsedataprogrammethttps://ehelse.no/helsedataprogrammet/prosjekt-standardisering-i-helsedataprogrammetProsjekt Standardisering i HelsedataprogrammetProsjekt Standardisering i Helsedataprogrammet skal gi forskere og andre interessentgrupper enklere tilgang til helsedata, bidra til økt datakvalitet i registrene og mer effektiv registerforvaltning. 1539

​Fant du det du lette etter?​