Logo for print

Vil du bytte fastlege, eller se hvem som er fastlegen din?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for fastlegeordningen, som eies av kommunen. Det er etablert et fastlegeregister som blant annet gir oversikt over alle landets fastleger med informasjon om listelengde og åpen eller lukket liste. Det er Helsedirektoratets ytre etat HELFO, som administrerer fastlegeordningen.

Tjenester fra Fastlegeregisteret

I tillegg tas det ut rapporter månedlig, som sendes kommunene.

Oppdatering

Det er Helsedirektoratets ytre etat HELFO, som er ansvarlig for å holde fastlegeregisteret oppdatert.  

Her vil du finne informasjon som er relevant for kommunene om fastlegeordningen. (helfo.no)

Statistikk

Helsedirektoratet publiserer statistikk og lager analyser som legges ut årlig (helsedirektoratet.no)

 

Sist oppdatert: 16. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​