Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Helfo ble opprettet 1. januar 2009 og er Helsedirektoratets ytre etat. Helfo forvalter mange viktige stønadsordninger for befolkningen og utbetaler trygderefusjon til behandlere og andre helseaktører.

Ansvar og oppgaver

Helfo forvalter årlig omlag 30 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

I tillegg har Helfo ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstelefonen 800HELSE (800 43 573).

Sist oppdatert: 21. august 2017

​Fant du det du lette etter?​