Logo for print

​Brukere av helsenettet kan få tilgang til LSR-data.

Nye brukere må godkjennes av Helsedirektoratet. Henvendelse til kundesenter@nhn.no som innhenter godkjenning før opprettelse av tilgang.

Uttrekk fra Legestillingsregisteret (nhn.no)

Tjenester fra LSR

Legestillingsregisteret danner grunnlaget for  monitorering, analyse og framskrivning av utviklingen i legemarkedet.

Registeret viser ansatte leger i spesialisthelsetjenesten, avtalespesialister og fastleger.

Pr desember 2014 omfatter registeret følgende:

  • Overleger og leger i spesialisering (LiS) i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Avtalespesialister i den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • Fastleger i primærhelsetjenesten (kilde: fastlegeregisteret)

Oppdatering av LSR

RHFene skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er oppdatert.

Oversikt over RHF-enes oppdragsdokumenter (regjeringen.no)

Databasen og de web-baserte brukergrensesnittene driftes av Norsk Helsenett (nhn.no) som distribuerer LSR-data i helsenettet. 

Om LSR

LSR eies av Helsedirektoratet.

Kvotefordelingsordningen for legestillinger ble avviklet 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i tråd med behovene innen helseregionenes sørge-for ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. 

 

Sist oppdatert: 31. august 2018

​Fant du det du lette etter?​