Logo for print

Store deler av helsesektoren er nå tilgjengelig i Adresseregisteret.

Adresseregisteret (nhn.no)

Alle kommunikasjonsparter skal ha registrert elektronisk adresse og postadresse. I tillegg er det ønskelig at kontaktopplysninger som besøksadresse, telefonnummer og e-post registreres per tjenestested, dersom det er tilgjengelig.

Nasjonalt register

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser.

For å sikre at all kommunikasjon (både elektronisk og postforsendelser) kommer fram er det viktig at Adresseregisteret inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Alle enheter er selv ansvarlige for at egne opplysninger er korrekt registrert. Formålet med ett felles adresseregister er enklere vedlikehold og mindre sannsynlighet for at gale opplysninger er registrert.

Brukerdokumentasjon

Merknad 05.11.2018:

Det pågår et arbeid for å oppdatere brukerdokumentasjonen for Adresseregisteret. 

Norsk Helsenetts kundesenter

Ved behov for brukernavn og passord til innlogging eller ønske om annen bistand:

 

Sist oppdatert: 5. april 2019

​Fant du det du lette etter?​