Logo for print

 

 

Adresseregisterethttps://ehelse.no/grunndata/adresseregisteretAdresseregisteretAdresseregisteret (AR) er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren.5
Helsepersonellregisteret (HPR)https://ehelse.no/grunndata/helsepersonellregisteret-hprHelsepersonellregisteret (HPR)Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes nasjonale register over autorisert helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer og fiskehelsebiologer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.770
Legestillingsregisteret (LSR)https://ehelse.no/grunndata/legestillingsregisteret-lsrLegestillingsregisteret (LSR)Legestillingsregisteret (LSR) er helsemyndighetenes register over ansatte leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. 772
Fastlegeregisterethttps://ehelse.no/grunndata/fastlegeregisteretFastlegeregisteretFastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger. 773
Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)https://ehelse.no/grunndata/register-for-enheter-i-spesialisthelsetjenesten-reshRegister for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)RESH inneholder det administrative organisasjonskartet for den statlige finansierte helsetjenesten i Norge. 774
Personregisteret (PREG)https://ehelse.no/grunndata/personregisteret-pregPersonregisteret (PREG)Personregisteret (PREG) er helse- og omsorgssektorens kopi av det sentrale folkeregisteret. 775

​Fant du det du lette etter?​