Logo for print

​I denne sammenheng byttes virksomhetssertifikater for tjenestene for å kunne gi riktig identifisering med Direktoratet for e-helse som kommunikasjonspart.

Fremdriftsplan for e-resept

Nytt virksomhetssertifikat vil fungere i parallell med tidligere sertifikat i overgangsfasen. Når gammelt virksomhetssertifikat slås av er det kun kommunikasjon med nytt sertifikat som vil fungere.

Fremdriftsplan med viktige milepæler Reseptformidleren (PDF)
Teknisk informasjon Reseptformidleren (PDF)
Spørsmål og svar Reseptformidleren (PDF)
Sertifikat for produksjon og test Reseptformidleren (PDF)

 

Fremdriftsplan for kjernejournal

Nytt virksomhetssertifikat vil fungere i parallell med tidligere sertifikat i overgangsfasen. Når gammelt virksomhetssertifikat slås av er det kun kommunikasjon med nytt sertifikat som vil fungere.

Fremdriftsplan med viktige milepæler (PDF)
Tekniske informasjon (PDF)
Spørsmål og svar (PDF)
​Sertifikat for produksjon og test (PDF)

 

På nye URL-er kjører nye sertifikater, på gamle URL-er kjører de eldre sertifikatene.
Protokollen Server Name Indication (SNI) benyttes for å presentere riktig TLS-sertifikat. I overgangsfasen vil de som støtter SNI få presentert det nye TLS-sertifikatet på ny URL.

Klienter som ikke støtter SNI vil få presentert feil sertifikat og manglende tilkobling.
Disse vil ikke kunne koble seg til de nye URL-ene før de gamle fases ut. Etter utfasing vil de kunne legge inn nye URL-er og nytt virksomhetssertifikat. Løsningen vil innebære noe nedetid for den enkelte installasjon.

Fremdriftsplan for helsenorge.no

Fremdriftsplan med viktige milepæler (PDF)
Teknisk informasjon (PDF)
Spørsmål og svar (PDF)
​Sertifikat for test og produksjon (PDF)

 

På helsenorge.no-plattformen er det prinsipielt to typer tjenester:

  • Meldingstjenester under Digitale innbyggertjenester
  • Direkteintegrasjoner

Digitale innbyggertjenester benytter Adresseregisteret som kilde for sertifikater.
Når LADAP-streng til nytt sertifikat registreres i Adresseregisteret, laster klientene ned sertifikatet automatisk.

Enkelte EPJ-leverandører benytter andre oppdateringsmekanismer, men det er per 24. november rundt 30 installasjoner av EPJ-systemer som benytter Digitale innbyggertjenester. Direktoratet for e-helse mener at dette er et volum som kan håndteres manuelt dersom det er behov for det.

Sist oppdatert: 9. januar 2017

​Fant du det du lette etter?​